4.0 Viemme kiinteistöjä kohti hiilineutraaliutta

Kiinteistöjen käytön ja ylläpidon merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sopeutumisessa muodostaa perustan ISS:n ympäristövastuullisuustyölle. Kiinteistöt aiheuttavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Näistä noin 76 prosenttia syntyy kiinteistöjen käytönaikaisesta energiankulutuksesta. Olemme sitoutuneet minimoimaan palveluratkaisuillamme asiakkaidemme kiinteistöjen käytönaikaisia ympäristövaikutuksia. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuonna 2035.

Palvelukohtainen hiilijalanjälkilaskenta ja merkittävien ympäristönäkökohtien huomioiminen ovat perustana toimintamme kehittämiselle ja konkreettisten tavoitteiden asettamiselle.

Ympäristövastuullisuus sisältyy ISS:n arvoihin ja on olennainen osa päivittäistä palvelutuotantoamme. Kestävillä palveluratkaisuillamme vaikutamme positiivisesti kiinteistöjen käytönaikaisiin ympäristövaikutuksiin – tämä on hiilikädenjälkemme. Yhdessä asiakkaidemme kanssa meillä on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa rakennusten aiheuttamaan hiilijalanjälkeen.

Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen hillitä lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen, ja tavoitteenamme on olla hiilineutraali koko arvoketjumme osalta vuonna 2035. Scope 1:n ja Scope 2:n osalta tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2030. Lisäksi YK:n Global Compact -aloite ja kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat kaikkea toimintaamme. Olemme liittyneet Science Based Target -aloitteeseen (SBTi), ja joulukuussa 2022 annoimme tieteeseen pohjautuvat tavoitteemme SBTi:n hyväksyttäväksi.

Vuodesta 2019 alkaen olemme laskeneet palveluidemme hiilijalanjälkeä. Laskenta perustuu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin, ja se on toteutettu yhteistyökumppanimme kanssa. Laskentamme kattaa arvoketjussamme syntyvät Scope 3 -päästöt.

Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme syntyvät raaka-aineiden ja muiden tuotteiden hankinnasta sekä CO2-päästöistä, jotka aiheutuvat liikkumisesta asiakaskohteisiin. Palvelukohtainen hiilijalanjälkilaskenta ja merkittävien ympäristönäkökohtien huomioiminen ovat perustana toimintamme kehittämiselle ja konkreettisten tavoitteiden asettamiselle.

ISS:n sidosryhmätutkimus paljastaa yhteisen huolen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Asiakkaamme, henkilöstömme ja muut sidosryhmämme osaavat jo odottaa ISS:ltä suunnannäyttäjän roolia ja vastuun kantamista. Asiakkaat ja muut ulkoiset toimijat arvioivat toimintaamme säännöllisesti. Tulosten pohjalta pystymme vastaamaan meille asetettuihin odotuksiin. Vuonna 2022 saavutimme Ecovadis-arvioinnissa Kulta-tason ja sijoituimme näin ympäristövastuullisuudessa 1 prosentin parhaimmistoon koko toimialalla. Tulos kertoo meille siitä hienosta työstä ja jatkuvasta parantamisesta, jota yrityksenä teemme kehittääksemme oman toimintamme vastuullisuutta sekä auttaaksemme asiakkaitamme ympäristövastuullisuuden edelläkävijöiksi. Lue lisää sidosryhmätutkimuksestamme.


4.1 Vastuulliset palvelut asiakkaidemme vastuullisuustyön tukena

Meillä kiinteistöalan ammattilaisilla on tärkeä rooli kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentämisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Rakennettu ympäristö on merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja, mikä korostaa sen tärkeyttä mutta myös mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Meillä kiinteistöalan ammattilaisilla on tärkeä rooli kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentämisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Vastuulliset palveluratkaisumme sekä kiinteistöjen energiatehokkuus ja olosuhteiden hallinta ovat keskeisessä asemassa asiakkaille räätälöitävissä palvelukokonaisuuksissa.

Vastuulliset palveluratkaisumme vähentävät omia päästöjämme, mutta niillä on myös suoria ja epäsuoria vaikutuksia asiakkaidemme päästöihin. Energianhallintapalvelut sekä esimerkiksi ravintola- ja siivouspalveluiden energia- ja resurssitehokkaat laitteet vähentävät asiakkaidemme Scope 2 -päästöjä. Lisäksi päästöjen vähentämistoimenpiteet vaikuttavat asiakkaidemme arvoketjun päästöihin eli Scope 3 -päästöihin. Ammattitaitoisesti toteuttamamme palveluratkaisut vaikuttavat lisäksi positiivisesti rakennusten elinkaareen, sisäilman laatuun ja kiinteistövarallisuuden ylläpitoon.

Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu ja sään ääri-ilmiöihin varautuminen muuttavat osaltaan kiinteistöjen ylläpitoa tulevina vuosina. Palveluillamme voimme toteuttaa sopeutumistoimenpiteitä, joilla varmistetaan kiinteistöjen kyky kohdata ilmastonmuutoksen seuraukset.

Olemme laskeneet palveluistamme aiheutuvaa hiilijalanjälkeä useille asiakkaillemme osaksi heidän Scope 3 -päästöraportointiaan. Toteuttamalla siivous-, ravintola- ja kiinteistön ylläpitopalveluita päästöjä vähentäen, materiaalitehokkaasti, luonnon monimuotoisuutta ylläpitäen ja kiertotaloutta rakentaen tuemme asiakkaidemme ilmastotavoitteita.

Lue lisää Asiakkaat-osiosta, miten tuemme palveluillamme asiakkaidemme vastuullisuustavoitteita ja viemme kiinteistöjä kohti hiilineutraaliutta.


4.2 Lähes 8 000 ISS:läistä muuttavat sanat teoiksi

Henkilöstön ympäristökoulutuksissa käsitellään kiertotalouden ratkaisuja, resurssitehokkuutta ja ilmastovaikutuksia.

Ympäristövastuullisuus on kiinteä osa palveluitamme, ohjeistuksiamme ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Vuoden 2022 aikana jatkoimme edellisenä vuonna lanseeraamamme Oikeilla jäljillä -vastuullisuusohjelman mukaisia toimenpiteitä. Ohjelmalla edistämme yrityksemme ympäristövastuullisuustavoitteita ja lisäämme niin oman henkilöstömme kuin asiakkaidemme ympäristötietoisuutta.

Koulutamme henkilöstöämme ympäristövastuullisuuteen osana muita koulutuksia, mutta myös erillisillä ympäristökoulutuksilla. Kiertotalouden ratkaisuja, resurssitehokkuutta ja ilmastovaikutuksia käsitellään koulutuksissa jokaisen oman roolin näkökulmasta.

Järjestämme vuoden aikana useita vastuullisuuskampanjoita ja -teemapäiviä. Tavoitteenamme on niiden avulla edistää konkreettisia tekoja valitun teeman alla ja lisätä tietoisuutta mahdollisuuksistamme vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen, kiertotalouteen, resurssitehokkuuteen sekä luonnon monimuotoisuuteen.

Kestävän kehityksen viikolla ja Maailman ympäristöpäivänä keskityimme keinoihin ylläpitää luonnon monimuotoisuutta palveluidemme avulla. Syyskuussa osallistuimme World Cleanup Day -tapahtumaan ja jalkauduimme lähiluontoon keräämään roskia.

Järjestämme vuoden aikana useita vastuullisuuskampanjoita ja -teemapäiviä.

Syksyllä 2022 Euroopan energiakriisi kannusti yritykset vaikuttaviin energiansäästötoimenpiteisiin. Osallistuimme mukaan Astetta Alemmas -kampanjaan: teimme energiansäästötoimenpiteitä omissa toimipisteissämme, pureuduimme palveluidemme energiansäästömahdollisuuksiin ja jaoimme osaamista energiansäästökeinoista omassa energia-aiheisessa webinaarissa. Webinaarin jälkeen kiitimme jokaista osallistujaa istuttamalla puun ISS metsään. Tämä on yksi keino palkita tiimejä ja yksittäisiä henkilöitä arjen vastuullisuusteoista. Vuoden 2022 lopussa ISS metsässä kasvoi jo 8 107 puuta. Vieraile ISS Suomen omassa metsässä.

Yhteisten teemapäivien lisäksi asiakaskohteissamme järjestetään omia vastuullisuusaiheisia kampanjoita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Arjen vastuullisuutta edistetään myös ympäristöhavaintojen avulla. Vuonna 2022 henkilöstömme teki yhteensä 332 ympäristöhavaintoa.


4.3 Ilmastotekoja koko arvoketjussa

Hiilineutraaliustavoitteemme 2035 ohjaa kaikkea toimintaamme. Scope 1:n ja 2:n osalta tavoitteenamme on hiilineutraalius vuonna 2030. Olemme toteuttaneet vuodesta 2019 lähtien palveluidemme hiilijalanjälkilaskennan, joka perustuu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin. Laskenta toteutetaan vuosittain yhteistyökumppanimme kanssa.

Scope 1 -päästömme syntyvät asiakaskohteisiin tapahtuvasta liikkumisesta sekä työkoneiden käytöstä. ISS:n käyttämät autot ovat leasing-autoja. Vähentääksemme liikkumisesta aiheutuvia päästöjä olemme aloittaneet siirtymän kohti sähköistä tuotantoautokantaa. Vuonna 2022 sähköautoilla ajetut kilometrit kasvoivat lähes 50 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja säästimme sähköautoja käyttämällä noin 43 tCO2 ekv. verrattuna vastaavaan ajosuoritteeseen dieselautolla. Tällä hetkellä suurin haaste palvelutuotannossa käytettävien sähköautojen laajamittaiselle käytölle liittyy latausverkostoon. Teemme yhteistyötä vuokranantajiemme kanssa latauspisteiden rakentamiseksi vuokratilojemme yhteyteen.

Vuonna 2022 hankimme EECS:n (European Energy Certificate System) alaisia RES-GO-sähkön (Renewable Energy Sources – Guarantee of Origin) alkuperätakuita 522,3 MWh, mikä vastaa ISS:n omien sähkösopimuksien energiankulutusta vuonna 2022. Lisäksi hankimme alkuperätakuita 100-prosenttisesti päästöttömälle sähkölle 2 591 MWh, joka vastaa ISS:n sähkösopimuksien ulkopuolelle jäävän käytetyn sähkön määrää. Omien toimitilojen ympäristövaikutuksiin ja päästöihin vaikutamme optimoimalla tilatehokkuutta. Työpisteiden yhteiskäyttöisyys, työn muuttuminen entistä liikkuvammaksi sekä teknologian mahdollistama virtuaalinen työtapa ovat vähentäneet tilankäytön tarvetta. Digitaalisuus ja virtuaaliset työkalut auttavat luomaan ekologisempia toimistoja. Ympäristövaikutukset vähenevät kuitenkin myös silloin, kun voimme tehdä töitä mistä tahansa; etätyömahdollisuuksien lisääntyminen vähentää ajokilometrejä ja päästöjä. Vähensimme toimitiloista aiheutuvia päästöjä vuonna 2022 toteuttamalla useita tilatehokkuusprojekteja sekä parantamalla tilojen monikäyttöisyyttä ja energiatehokkuutta.

4.3.1 Ilmastoteot palveluissamme

Palvelutuotannossa suosimme uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja, kestäviä ja monikäyttöisiä tuotteita materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden varmistamiseksi.

Suurin osa päästöistämme syntyy arvoketjussamme raaka-aineiden ja muiden tuotteiden hankinnasta, eli ne luokitellaan Scope 3 -päästöiksi. Tärkeä kehittämisalueemme onkin yhteistyö palveluiden hankintaketjuissa eri kumppaneiden kanssa. Palvelutuotannossa suosimme uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja, kestäviä ja monikäyttöisiä tuotteita materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden varmistamiseksi sekä minimoimme palvelusta syntyvän jätteen määrää.

Ravintolapalveluissa tavoitteenamme on vähentää päästöjä 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vuodesta 2021 alkaen lounasasiakkaamme ovat halutessaan voineet huomioida lounaan ilmastovaikutukset lounasta valitessaan. Ravintolapalveluissa raaka-ainevalintojen ilmastovaikutukset näkyvät selkeästi hiilijalanjälkilaskennassa. Korvaamalla lihatuotteita kasvikunnan proteiineilla vaikutamme merkittävästi ruoan alkutuotannon ympäristövaikutuksiin. Ravintoloissamme on tarjolla maukas kasvisruokavaihtoehto päivittäin, ja huomioimme ruokalistasuunnittelussa sesonkituotteet. Käyttämämme liha- ja maitotuotteet, kananmunat sekä vilja- ja leipomotuotteet ovat 100-prosenttisesti kotimaisia.

Kiinteistön ylläpitopalveluissa ensisijaisia toimenpiteitämme päästöjen vähentämiseksi ovat työkoneista ja liikkumisesta aiheutuvien CO2-päästöjen minimointi sähköautoja ja muita vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäen, koneiden käytön ja reittien optimointi sekä henkilöstön kouluttaminen taloudelliseen ajotapaan. Valitsemme käytettävät laitteet ja työkoneet huomioiden niiden monikäyttöisyyden sekä elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Vuodesta 2021 alkaen olemme käyttäneet laajamittaisesti sähkökäyttöisiä pienkoneita vähentääksemme pienkoneiden käytöstä aiheutuneita CO2-päästöjä. Olemme pilotoineet myös sähkökäyttöistä robottilakaisukonetta katualueiden ja parkkipaikkojen puhdistamisessa. Robotti puhdistaa katualueita pölyttömästi, vaikka toimiikin vedettömästi. Arvion mukaan yhden robotin käytöllä voi säästää 30 tonnia CO2-päästöjä vuodessa.

Kemikaalivapaalla ylläpitosiivouksella olemme jo useamman vuoden ajan muokanneet perinteisiä siivouksen toimintatapoja ja vähentäneet päästöjä kemikaalien ja muovin kulutuksen pienentyessä. Myös kemikaalivapaata ylläpitosiivousta tukevat 100-prosenttisesti kasvipohjaiset puhdistusaineet vähentävät syntyviä päästöjä.


4.4 Kiertotalous ja materiaalitehokkuus

Uusia kiertotalousratkaisuja rakennetaan yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kiertotalous ja materiaalitehokkuus tarjoavat keinoja löytää ratkaisuja luonnonvarojen liikakulutukseen, luontokadon hillintään ja päästöjen vähentämiseen. Meillä on merkittävä rooli kiinteistöjen kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden parantamisessa, sillä kiinteistöjen ylläpidon ja hoidon suunnittelulla sekä palveluillamme vaikutamme kiinteistöjen ja niissä käytettyjen materiaalien elinkaareen.

Teemme yhteistyötä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa rakentamalla ja ottamalla käyttöön uusia kiertotalousratkaisuja. Vuonna 2022 aloitimme käytettyjen työvaatteiden ja siivousliinojen kierrätyspilotin kolmessa ISS:n toimipisteessä. Pilotin tarkoituksena oli selvittää, kuinka tekstiilien kierrättäminen tapahtuu, kuinka paljon tekstiilijätettä syntyy ja kuinka tekstiilikuitujen elinkaarta voisi pidentää. Pilotti toteutettiin yhteistyössä työvaatetoimittaja Fristadsin kanssa. ISS:n käytössä olleet työvaatteet ja siivoustekstiilit toimitettiin Paimioon, jossa on Pohjois-Euroopan ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti kierrätyskuiduksi jalostava kiertotalouslaitos.

4.4.1 Kiertotalous ja materiaalitehokkuus palveluissamme

Huolehdimme asiakkaidemme kiinteistöistä pitämällä kohteet käyttö- ja toimintakunnossa. Ympäristövastuullisessa kiinteistön ylläpidossa korostuvat ennakoivat huoltotyöt, määräaikaishuoltojen suorittaminen ajallaan sekä aine- ja tarvikevalinnat. Valitsemme aina käytettävät laitteet ja työkoneet huomioiden niiden monikäyttöisyyden. Käyttämämme kylmäaineet kiertävät yhä enenevässä määrin regeneroinnin kautta takaisin käyttöön. Lämmönsiirtonesteet ovat ympäristölle turvallisia, ja viemärinavauksessa käytetään kemikaalien sijasta mekaanisia puhdistusmenetelmiä. Omaan käyttöön olemme rakentaneet lisäksi ISS Myyntipörssin työvälineiden ja -koneiden käyttöiän pidentämiseksi.

Kestävän kehityksen mukainen siivouspalvelumme perustuu kemikaalien käytön sekä veden- ja energiankulutuksen minimointiin, kestäviin hankintoihin, muovin käytön vähentämiseen sekä kiertotalouteen. Kemikaalivapaalla ylläpitosiivouksella olemme vähentäneet merkittävästi kemikaalien käyttöä, muovin kulutusta ja päästöjä vesistöihin. Hyvä esimerkki kiertotalouden ratkaisusta on 100-prosenttisesti kasvipohjaisten, elintarviketeollisuuden sivutuotteista valmistettujen puhdistusaineiden käyttäminen silloin, kun puhdistusaineiden käyttö on välttämätöntä.

Ylläpitosiivousaineiden kulutus

Siivousaineiden kulutus (litraa/siivooja)

201720182019202020212022
9,98,56,45,75,25,1

Suosimme ympäristömerkittyjä, uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja tuotteita, jotka voidaan kierrättää edelleen materiaalina

Kestävät siivoushankinnat ovat olennainen osa asiakkaalle tuottamaamme siivouspalvelua. Suosimme ympäristömerkittyjä, uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja tuotteita, jotka voidaan kierrättää edelleen materiaalina. Käytämme siivousvaunuissa kestosäkkejä, olemme lisänneet kierrätysmuovista valmistettujen tuotteiden osuutta, ja käytössämme on esimerkiksi kierrätysmateriaalista tehtyjä lattiamoppeja sekä kierrätetyistä PET-pulloista valmistettuja twister-laikkoja, joiden kanssa ei tarvita puhdistusaineita.

Hyödynnämme parhaita käytäntöjä kaikissa palveluissamme. Siivouspalveluiden osaamista ja menetelmiä noudatetaan myös ravintolatilojen vastuullisessa siivouksessa; myös ravintolasaleissa on käytössä kasvipohjaiset puhdistusaineet ja kemikaalivapaa siivousmenetelmä.

Ravintolapalveluissa tavoitteenamme on luoda kestävää ruokakulttuuria. Tässä onnistuaksemme kehitämme jatkuvasti reseptiikkaa lihatuotteiden vähentämiseksi, käytämme vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita ja minimoimme ruokahävikin syntyä. Tavoitteenamme on puolittaa hävikki vuoteen 2027 mennessä. Ruokahävikin minimointi on osa jokapäiväistä toimintaa ravintoloissamme. Tämän lisäksi hävikkiruoan myynnillä vähennämme syntynyttä hävikkiä. Vuoden 2022 materiaaliostoistamme 79 prosenttia oli puuperäistä ja 21 prosenttia muoviperäistä materiaalia.


4.5 Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen

Tavoitteenamme on kasvattaa entisestään luonnon monimuotoisuuteen liittyvää tietoisuutta sekä luoda siihen seurattavia mittareita.

EU on asettanut tavoitteeksi, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysäytetään vuoteen 2030 mennessä. Hyvinvoiva ja monimuotoinen luonto auttaa maapalloa sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja tarjoaa meille arvokkaita ekosysteemipalveluita.

Olemme ISS Palveluissa tunnistaneet ne ekosysteemipalvelut, joita käytämme ja joihin palveluillamme vaikutamme. Käyttämiämme ekosysteemipalveluita ovat esimerkiksi tuotantopalveluissa ruoka, raaka-aineet ja makea vesi sekä kulttuuripalveluissa terveyteen, hyvinvointiin ja kulttuurikohteisiin liittyvät palvelut. Monimuotoisella luonnolla on lisäksi vahvat säätelypalvelut. Kiinteistöpalvelualalla käytämme esimerkiksi ilmaston säätelyyn, yhteyttämiseen, kasvien pölytykseen, ravinteiden kiertoon, maaperän muodostumiseen ja hulavesien säätelyyn liittyviä palveluita.

Vuonna 2022 luonnon monimuotoisuuden ylläpidossa korostui erityisesti vieraslajien torjunta, kun toteutimme kesäkuun alussa voimaan astuneen kurtturuusun kasvatuskiellon mukaisia hävitystoimenpiteitä asiakaskohteissamme. Lisäksi järjestimme luonnon monimuotoisuutta käsittelevän webinaarin, jossa koulutimme kiinteistön ylläpidon henkilöstöämme kemikaalivapaisiin rikkaruohojen torjuntamenetelmiin.

4.5.1 Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen palveluissamme

Palvelutuotannollamme vaikutamme luonnon monimuotoisuuteen ja sen ylläpitämiseen monin tavoin. Ravintolapalveluissa käyttämämme raaka-aineet, reseptiikka, ruokalistasuunnittelu ja hävikin hallinta ovat keskeisimpiä keinojamme. Käyttämämme kalatuotteet ovat WWF:n suositusten mukaisia tai MSC- ja ASC-sertifioituja. Lisäksi suomalaiset järvikalat ovat osa lounastarjontaamme. Valikoimaamme kuuluu myös Reilun kaupan ja Rainforest Alliancen tuotteita sekä luomu- ja lähituotteita.

Ylläpitosiivouksella vähennämme kemikaalien käyttöä, muovin kulutusta ja vesistöpäästöjä sekä edistämme resurssitehokkuutta. Kiinteistön ylläpitopalveluilla vaikutamme positiivisesti kiinteistöjen energiatehokkuuteen, mutta myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen esimerkiksi torjumalla vieraslajeja, käyttämällä torjunta-aineettomia rikkakasvien hävitysmenetelmiä ja mahdollistamalla niittymäisiä alueita osaksi asiakkaidemme piha-alueita.

Tavoitteenamme on kasvattaa entisestään luonnon monimuotoisuuteen liittyvää tietoisuutta sekä luoda siihen seurattavia mittareita.


4.6 Vesivastuullisuus toiminnassamme

Huolehdimme asiakaskohteissamme vesikalusteiden kunnosta ja suositusten mukaisista virtaamista.

Vesivastuullisuus on tärkeä osa ympäristövastuullisuuttamme. Palveluidemme arvoketjun kautta meillä on mahdollisuus vähentää turhaa vedenkulutusta ja suojella sekä vesivarantoja että merten luonnonvaroja. Kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme vesiriskien parempaan tunnistamiseen ja kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Käytämme toimipisteissämme kunnallista vedenjakelua, ja toiminnastamme syntyvä jätevesi menee kunnalliseen viemäriverkostoon. Pääkonttorimme sijaitsee LEED Platina -luokituksen saaneessa business parkissa, jossa vesivastuulliset ratkaisut näkyvät muun muassa vähän vettä kuluttavina vesikalusteina. Omassa toiminnassamme käytämme vettä siivouspalveluissa, ravintolapalveluissa sekä kiinteistön ylläpitopalveluissa.

Siivouspalveluissa minimoimme veden kulutusta erityisesti menetelmä- ja välinevalinnoilla. Olemme tehneet jo vuosikymmeniä töitä vähentääksemme turhaa vedenkulutusta. Pitkään käytössä olleet mikrokuitumenetelmä ja tekstiilien matalalämpöpesu ovat tästä hyviä esimerkkejä. Viime vuosina olemme uudistaneet merkittävästi konekantaamme ja ottaneet käyttöön resurssitehokkaita siivouskoneita, joiden veden- ja energiankulutus on minimoitu. Moderneilla koneilla olemme säästäneet vettä yli 13 miljoonaa litraa vuosina 2017-2022. Vastaavasti olemme lahjoittaneet saman määrän puhdasta juomavettä Future Cleaning Technologiesin kautta Made Blue -organisaatiolle kehitysmaihin. Vuonna 2022 lisäsimme robottien käyttöä siivouspalveluissa. Robottimme puhdistavat lattiat kemikaalivapaasti ja energiatehokkaasti sekä vähentävät veden käyttöä, sillä niiden tehokas vedenkierrätys mahdollistaa jopa 70 prosentin säästöt puhtaan veden kulutuksessa.

Maatalous on maailman suurin vedenkäyttäjä, koska tiettyjen raaka-aineiden viljely ja kasvatus vaativat huomattavia määriä vettä ja keinokastelua. Ravintolapalveluissa raaka-ainevalinnoilla ja -hankinnoilla vaikutamme veden kulutukseen, vesivaroihin sekä vesistöjen luonnon monimuotoisuuteen myös globaalilla tasolla. Tarjoamamme kalatuotteet ovat WWF:n suositusten mukaisia tai MSC- ja ASC-sertifioituja. Paikallisesti ravintolan vedenkulutusta vähennetään päivittäin tehokkailla pesuprosesseilla, kuten täysillä tiskikoneellisilla ja vesikalusteiden optimaalisilla säädöillä. Vuonna 2022 osana Astetta Alemmas -kampanjaa vähensimme yhdessä asiakkaidemme kanssa vedenkulutusta luopumalla tarjottimien käytöstä. Tällä on merkittävä vaikutus vedenkulutukseen tiskiprosessissa.

Kiinteistöjen vedenkäyttöön vaikutamme asiakaskohteissamme huolehtimalla vesikalusteiden kunnosta ja suositusten mukaisista virtaamista. Omassa toiminnassamme kiinteistön ylläpitopalveluissa käytämme vettä hiekannostossa pölyämisen ehkäisemiseksi. Tällöin minimoimme vedenkulutusta hiekannostojen oikealla ajoittamisella.


4.7 Energian kulutus ja jätehuolto omissa toimitiloissamme

Sähkön tuotantomuotona on 100-prosenttisesti suomalainen tuulivoima ja vesivoima.

Tuotamme palveluita asiakkaidemme luona, heidän kiinteistöissään. Omistamme ainoastaan yhden kiinteistön, ja muissa toimipisteissämme olemme vuokralaisina. Vuonna 2022 hankimme EECS:n (European Energy Certificate System) alaisia RES-GO-sähkön (Renewable Energy Sources – Guarantee of Origin) alkuperätakuita 522,3 MWh, mikä vastaa ISS:n omien sähkösopimuksien energiankulutusta vuonna 2022. Lisäksi hankimme alkuperätakuita 100 % päästöttömälle sähkölle 2 591 MWh, joka vastaa ISS:n sähkösopimuksien ulkopuolelle jäävän käytetyn sähkön määrää. Vuonna 2022 olemme jatkaneet energiatehokkuutta edistäviä toimenpiteitä Astetta Alemmas -kampanjan ja sertifioidun ISO 50001 -energianhallintajärjestelmän puitteissa. Lisäksi olemme toteuttaneet useita tilatehokkuusprojekteja ja parantaneet tilojen monikäyttöisyyttä. Seurantaa olemme kehittäneet muun muassa lisäämällä IoT-teknologian käyttöä.

Raportoimme sähkönkulutusta sekä ostamamme että käyttämämme sähkön osalta. Vuodesta 2021 lähtien olemme sisällyttäneet laskentaan myös tiedot vuokrakohteissa käyttämämme kaukolämmön osalta. Vuonna 2022 olemme kehittäneet edelleen sekä sähkön että kaukolämmön seurantaa vuokranantajiemme kanssa, sisällyttäen esimerkiksi ravintoloidemme sähkönkulutuksen mukaan seurantaan. Tästä johtuen raportoinnin sisältö on merkittävästi laajempi vuonna 2022 eikä ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa.

Pääkonttorimme sijaitsee LEED Platina -luokituksen saaneessa business parkissa, jossa kestävät ratkaisut näkyvät muun muassa vähän vettä kuluttavina vesikalusteina, tarpeen mukaan säätyvinä valaistuksena ja ilmanvaihtona, sähköautojen latauspisteinä sekä vähäpäästöisinä materiaalivalintoina.

ISS:n oma energian kulutus, energiaintensiteetti ja vedenkulutus

202020212022
Sähkön kulutus, MWh1 5881 5123 351 **)
Sähkön ominaiskulutus, KWh/brm2505480
Lämmön ominaiskulutus, KWh/brm2119 *)162128
Energian ominaiskulutus, KWh/brm2169 *)216208
Veden ominaiskulutus, dm3/brm2 *)395292360
Laskenta perustuu mitatun tiedon pohjalta laskettuun kokonaiskulutukseen, pois lukien *) merkatut luvut.
*) Laskenta perustuu mitattuihin kulutustietoihin.
**) Laskentarajaus on merkittävästi aiempia vuosia laajempi vuonna 2022.

Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt

202020212022
Scope 1: Tuotantoautot ja työkoneet (t CO2-ekv.)3 163 3 6343 228
Scope 2:
Ostettu sähkö (markkinalähtöinen menetelmä), kaukolämpö (t CO2-ekv.) *)
99 **)529 529
Scope 3:
Arvoketjun päästöt (t CO2-ekv.)
1 562 ***)22 689 26 270 ****)
Päästöintensiteetti
Liikevaihtoon suhteutettuna (t CO2-ekv./milj. €)
7,99,88,5
Laskenta on toteutettu OpenCO2.net-laskurilla.
*) Laskennassa on huomioitu ISS:n ostama uusiutuva energia. Kaukolämmön osalta laskennassa on käytetty paikallisten energiayhtiöiden ilmoittamia kaukolämmön päästökertoimia.
**) Laskentarajaus on suppeampi vuonna 2020 kuin vuosina 2021-2022.
***) Laskentarajaus on suppeampi vuonna 2020 kuin vuosina 2021-2022.
****) Siivous-, ravintola- ja kiinteistön ylläpitopalveluiden arvoketjun päästötiedot ovat tarkentuneet verrattuna vuosiin 2020-2021.
Vuodesta 2021 alkaen olemme sisällyttäneet Scope 2 -laskentaan myös tiedot vuokrakohteissa käyttämämme kaukolämmön osalta. Aiempina vuosina vastaavia tietoja ei ole ollut saatavilla vuokranantajilta. Laskennan sisältö on laajempi verrattuna aiempiin vuosiin. Tämä lisää laskennan kattavuutta, mutta samalla lisää raportoituja Scope 2 -päästöjä verrattuna aiempiin vuosiin.
Vuodesta 2021 alkaen Scope 3 -laskentamme sisältö on merkittävästi laajempi verrattuna aiempiin vuosiin. Luvuissa on mukana arvoketjumme päästöt palveluidemme osalta. Tämä on lisännyt laskennan kattavuutta, mutta samalla kasvattanut päästöjä verrattuna edellisiin vuosiin.

Ensisijaisena tavoitteena on vähentää syntyvän jätteen määrää.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme jätehierarkiaa eli lainsäädännön mukaista jätteiden etusijajärjestystä. Ensisijaisena tavoitteena on vähentää syntyvän jätteen määrää, minkä lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan materiaalitehokkuutta ja varmistamaan jätteiden käsittelyn materiaalina uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Tavoitteenamme on 65 prosentin kierrätysaste omissa toimipisteissämme.

Vuonna 2022 päätoimipisteemme tuottivat yhteensä 37,5 tonnia jätteitä, joista materiaalikierrätykseen toimitettiin 46 prosenttia. Jätteistä 53 prosenttia hyödynnettiin energiantuotannossa ja 1 prosentti oli vaarallisia jätteitä. Vuonna 2021 otimme käyttöön uuden Kohti kiertotaloutta -koulutuksen. Vuoden 2022 aikana varmistimme, että toimipisteissä lajitellaan uuden jätelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Päätoimipisteessämme Ultimes Business Gardenissa muovinkeräys on otettu käyttöön jo vuonna 2018.

Jätemäärät jätejakeittain (tonnia)

202020212022
Tietosuojapaperi2,12,93,0
Tietosuojamateriaali0,00,00,0
Keräyspaperi4,63,72,8
Keräyspahvi ja -kartonki9,35,66,0
Biojäte2,92,82,5
Ruokaöljyt ja -rasvat0,00,00,0
Lasi1,21,11,1
Metalli1,20,90,9
Rakennusjäte0,00,00,0
Kuormalavat1,10,40,4
Energiajäte4,93,46,3
Poltettava sekajäte8,713,713,4
SE-romu0,71,10,5
Muut vaaralliset jätteet0,50,010,1
Puujäte0,00,00,0
Muovi0,10,10,4
YHTEENSÄ37,335,737,5

Jätteiden loppusijoitus (%)

202020212022
Materiaalikierrätys575046
Energiahyödyntäminen424853
Vaaralliset jätteet101
Kaatopaikkasijoitus000