1.0 Luomme kestävää hyvinvointia

ISS Palvelut on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja siten merkittävä toimija koko yhteiskuntamme kannalta. 7 910 ammattilaistamme edustaa 100 eri kansallisuutta. Olemme myös palveluyritys, jonka toiminnan tarkoituksena on tehdä maailmasta toimiva. Toteutamme tämän luomalla tiloja, joissa on hyvä olla. Huolehdimme niin toimistoista kuin teollisuuskiinteistöistä, niin kouluista kuin lentoasemista – ja näitä tiloja käyttävistä ihmisistä. Vaikutamme palveluosaamisellamme ympäristön hyvinvointiin, autamme asiakkaitamme pääsemään vastuullisuustavoitteisiinsa ja pidämme huolen oman liiketoimintamme läpinäkyvyydestä.

1.1 Toimitusjohtajan katsaus

Poikkeusajasta poikkeusaikaan. Näin voisi summata vuoden 2022, jota värittivät jälleen monet poikkeukselliset tapahtumat. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut vakaviin inhimillisiin seurauksiin, ja monen ihmisen elämä on tuhoutunut. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi Ukrainan sota heikentää Suomen talouskasvua ja kiihdyttää inflaatiota, ja hintojen voimakas kohoaminen haastaa monen kotitalouden kestävyyttä. Talvella uhkakuvana olivat puolestaan kansalliset sähkökatkot, jotka olisivat toteutuessaan voineet aiheuttaa riskejä niin kiinteistöille kuin kiinteistöjen käyttäjille.

Jokaisen kriisin tulisi kuitenkin kirittää meitä kohti parempaa ja kestävämpää toimintaa. Eurooppa seisoo yhtenäisempänä kuin koskaan, ja Suomikin otti askeleen länteen käynnistämällä NATO-prosessin. Energiatehokkuus ja kiertotalouden ratkaisut ovat olleet ISS:n pöydällä jo vuosikausia, mutta energiakriisin myötä organisaatioiden tarve energianhallintaan otti aimo loikan eteenpäin.

Näyttääkin siltä, etteivät poikkeusajat ole enää poikkeuksellisia, vaan vakio, johon jokaisen yrityksen on syytä varautua ja oltava valmiina reagoimaan.

Työyhteisö, jossa on kaikille tilaa

Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista, ja koen, että meillä on vastuu edistää sekä oman työyhteisömme turvallisuutta, hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta että omalta osaltamme edistää yhteiskunnassamme edellytyksiä yhdenvertaiselle työelämälle.

Työyhteisömme monimuotoisuus näkyy meillä lukuisilla eri tavoilla. Lähes 8000 työntekijäämme edustavat sataa eri kansalaisuutta ja ovat iältään 16–76-vuotiaita. Moni työntekijämme pärjääkin usealla eri kielellä, joista suomi ei vain ole se sujuvin. Silti kuulen yhteiskunnassamme kutsuttavan tällaisia ihmisiä välillä kielitaidottomiksi. Tämän soisin muuttuvan. Meillä arvostetaan työntekijöiden ainutlaatuisia ominaisuuksia, kokemuksia ja taustoja ja uskomme näiden lisäävän luovuutta ja innovointia, mikä hyödyttää myös asiakkaitamme.

Yksi lupauksistamme työntekijöillemme on se, että meillä voi luoda oman polkunsa. Meillä satsaukset henkilöstön koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen näkyvät sekä rahallisesti että ajallisesti; vuonna 2022 panostimme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen 2,8 miljoonaa euroa ja koulutustunteja kertyi peräti 60 345. Luku pitää sisällään laajan skaalan erilaisia koulutusmahdollisuuksia aina yksittäisistä verkkokoulutuksista maahanmuuttajien työelämään integrointiin tähtääviin kursseihin sekä monivuotisiin, tutkintotavoitteisiin koulutuksiin saakka.

Joka kuukausi tuhannet ISS:läiset työskentelevät ympäri Suomen asiakaskohteissamme. Jokaisesta työstä ja tehtävästä voi löytää merkitystä, ja joka kuukausi palkitsemme ainutlaatuisia palvelukokemuksia tuottavat työntekijämme. Vuonna 2022 jopa 98 ISS:läistä loisti työssään Omena-palkinnon arvoisesti, minkä lisäksi muista erinomaisista suorituksista palkittiin yli 2 100 ISS:läistä.

Terveenä ja turvassa

Tavoitteemme on joka vuosi sama: teemme kaikkemme, jotta jokainen ISS:läinen pääsee terveenä töistä kotiin. Turvallisuus on meille erittäin tärkeä arvo, joka ohjaa työtapojamme päivittäin eikä ole vain vaihtuva prioriteetti. Olemme asettaneet työturvallisuudessa riman korkealle: ikuinen tavoitteemme on nolla työtapaturmaa. Siksi koulutamme ISS:läisiä aktiivisesti ja kannustamme tekemään turvallisuushavaintoja, joita viime vuonna tehtiinkin peräti 28 289 kappaletta. Se on yhtä monta mahdollisuutta tehdä toimintaamme ja työympäristöjämme turvallisemmaksi.

ISS:llä töitä tehdään monenlaisissa rooleissa, aina asiantuntijatehtävistä käytännön asiakastyöhön. Vaihtelevien työtehtävien vuoksi kehitämme toimintaamme jatkuvasti löytääksemme parhaat käytännöt ja toimintamallit ammattilaisillemme. Olemme rohkeasti pilotoineet erilaisia vaihtoehtoja; kääntämällä esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksien mallin päälaelleen olemme saaneet vähennettyä näistä sairauksista johtuvia sairauspoissaoloja 5 200 päivää verrattuna edelliseen vuoteen. Työllä on suuri elämää ylläpitävä merkitys, ja olen ylpeä tekemästämme työstä ja rohkeudestamme pilotoida uusia toimintamalleja työurien pidentämiseksi.

Kaikissa työturvallisuuden, työterveyden ja työhyvinvoinnin käytännöissämme ensisijaista on aina pyrkiä ennakoinnilla ja nopealla reagoinnilla ehkäisemään tilanteen paheneminen.

Yhteinen ympäristömme

Yhdessä meillä on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa rakennusten hiilijalanjälkeen. Yli kolmannes Suomen energiankulutuksesta liittyy kiinteistöihin ja rakennettuun ympäristöön, ja suuri osa ilmastopäästöistä syntyy kiinteistöjen käytön aikana. Olemme laskeneet palveluidemme hiilijalanjälkeä koko arvoketjumme osalta vuodesta 2019 alkaen. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja asettamalla tämän oman ilmastotavoitteemme olemme osoittaneet sitoutumisemme Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen hillitä lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen.

Edelläkävijyys vastuullisuudessa tarkoittaa meille ja asiakkaillemme muun muassa sitä, että muutamme alalla perinteisesti käytössä olevia toimintatapoja.

Teemme vuosittain noin 6 100 havaintoa tai toimenpide-ehdotusta kiinteistöjen energiatehokkuuden optimoimiseksi. Seuraamme ja vähennämme ravintoloissamme syntyvää hävikkiä muun muassa tekoälyn avulla ja lisäämme kiinteistöjen energiatehokkuutta. Vastuullisten palveluratkaisujemme lisäksi tuemme asiakkaidemme vastuullisuustyötä ympäristö- ja kiertotalouspalveluilla. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, joilla työntekijämme muuttavat vastuullisuuslupauksemme sanat teoiksi. Luomme kestävää hyvinvointia.

ISS:läiset ovat toimintamme sydän. Me pidämme huolta ISS:läisistä, ja he pitävät hyvää huolta yhteisestä ympäristöstämme ja siitä, että asiakkaidemme hiilijalanjälki pienenee.

Me luomme tiloja, joissa on hyvä olla – nyt ja tulevaisuudessa.

Helsingissä huhtikuussa 2023

Jukka Jäämaa
toimitusjohtaja


1.2 ISS lyhyesti

Teemme maailmasta toimivan luomalla tiloja, joissa on hyvä olla.

ISS Palvelut on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys ja yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista. Tehtävänämme on luoda asiakkaillemme palvelukokonaisuus, joka kehittää asiakkaan liiketoimintaa tekemällä ympäristöstä toimivan, älykkään ja tuottavan. Kun arki on sujuvaa, asiakkaamme voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Lyhyesti sanottuna: Teemme maailmasta toimivan luomalla tiloja, joissa on hyvä olla.

Kokonaispalvelumme koostuu siivous-, kiinteistö-, ravintola- ja työpaikkapalveluista. Rakennamme palveluratkaisustamme aina asiakkaan näköisen: ratkaisu perustuu asiakkaan toimintaympäristön ja ydinliiketoiminnan tuntemukseen.

ISS toimii Suomessa noin 300 kunnassa ja työllistää 7 910 työntekijää. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 442,7 miljoonaa euroa. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

ISS Palvelut on osa kansainvälistä, vuonna 1901 Tanskassa perustettua ISS-konsernia, joka toimii yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. ISS:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2022 oli 10,3 miljardia euroa, ja globaalisti ISS:n palveluksessa oli noin 350 000 henkilöä.

1.2.1 ISS:n arvot

Jokainen ISS:n työntekijä on tärkeä, kun teemme maailmasta toimivan luomalla tiloja, joissa ihmisten on hyvä olla. Siksi me kaikki elämme ISS:n arvojen mukaisesti. Arvot ovat periaatteita, jotka ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Ne opastavat meitä olemaan erinomaisia palveluammattilaisia ja vastuullisia kansalaisia.

Arvomme, jotka ohjaavat jokaisen ISS:läisen päivittäistä toimintaa, ovat yhtenäisyys, rehellisyys, vastuullisuus, yrittäjyys ja laatu.

1.2.2 ISS:n palvelut

Palvelumme joustaa tarpeiden muuttuessa ja kehittyy yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Kokonaispalveluratkaisut

Me ISS:llä lähestymme asiakkaidemme tiloja kokonaisuutena. Kokonaispalveluratkaisuissa johdamme ja kehitämme kiinteistön palveluja kokonaisuutena asiakkaan tavoitteiden, tarpeiden ja asiakkaalle rakennetun arvolupauksen mukaisesti. 

Asiakkuuteen nimetty johto sekä täsmäkoulutettu ISS:n oma henkilöstö toimivat yli palvelurajojen toteuttaen saumattomia asiakaskohtaamisia. Kokonaispalvelussa arvoa syntyy myös ISS:n henkilöstön tekemistä sadoista pienistä havainnoista ja parannuksista, jotka tekevät työstä tehokkaampaa ja tiloista viihtyisämpiä. 

Palveluiden keskittäminen onkin kustannustehokas ratkaisu, joka sujuvoittaa niin asiakkaan kuin tämän työntekijöidenkin arkea. 

Siivouspalvelut

ISS:n siivouspalveluihin kuuluvat erilaisten kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä erikoissiivoukset. Laadukkaalla ja oikein tehdyllä siivouksella takaamme tilojen turvallisuuden, puhtauden ja viihtyvyyden. Panostamme erityisesti siihen, että myös asiakkaiden asiakkaat kokevat ISS:n palvelun myönteisesti. Arjessa suoriutumista havainnoidaan jatkuvasti, jotta muuttuviin tarpeisiin voidaan reagoida nopeasti ja palveluja voidaan sujuvoittaa. 

Siivoamme monenlaisissa tiloissa, kuten toimistotiloissa, liiketiloissa, asuinkiinteistöissä, suurissa pääkonttoreissa, elintarvikealan yrityksissä, teollisuuskiinteistöissä, julkisissa liikennevälineissä, terveydenhuollon tiloissa, liikuntatiloissa ja monissa muissa, isoissa ja pienissä asiakkuuksissa. 

Toimiva siivouspalvelu on avain toimivaan työympäristöön.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistön ylläpidossa ISS:llä on katkeamaton palveluketju kiinteistön suunnittelusta sen hallintaan ja päivittäiseen ylläpitoon asti, kiinteistön koko elinkaaren ajan. Tuotamme liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen teknisiä huoltopalveluita, korjauspalveluita ja uudistamishankkeita. 

Jokaisen projektimme läpiviennistä vastaa ammattitaitoinen työnjohto. 

Kiinteistöhuolto

Kiinteistönhoidon tehtävä on varmistaa, että kiinteistö on toimiva ja turvallinen vuodesta toiseen.  

Kiinteistöhuoltomme varmistaa päivittäin kiinteistöjen toimivuuden, tekee ennakkohuollot sekä huolehtii piha- ja viheralueista. ISS:n kiinteistöhuollon ammattilaiset ovat myös valmiudessa vuorokauden ympäri, sillä ongelmatilanteet eivät katso kelloa.  

Tärkeintä on rakentaa kiinteistölle sopiva ratkaisu, joka varmistaa ihmisille turvalliset ja viihtyisät olosuhteet sekä kiinteistön arvon säilymisen seuraaville sukupolville. 

Tekniset palvelut 

Modernit kiinteistöt sisältävät valtavat määrät monimutkaista tekniikkaa. Tekniset palvelumme varmistaa, että kiinteistöjen sähkötekniikka, kylmätekniikka, paloturvallisuus, rakennusautomaatio, LVI-tekniikka, tele- ja turvajärjestelyt sekä korjaustyöt hoituvat valtakunnallisesti kohteissamme ympäri Suomen. 

Energia- ja ekotehokkuuspalvelumme optimoi puolestaan kiinteistöjen olosuhteita ja energianhallintaa. Näin pidämme kiinteistön olosuhteet kunnossa, säästämme asiakkaalle energiaa ja varmistamme kiinteistön tavoitellun elinkaaren. 

Ravintolapalvelut

Ravintolapalvelujemme ammattilaiset luovat vastuullisia elämyksiä, jotka tukevat asiakkaidemme hyvinvointia, tuottavuutta ja luovuutta. Tuotamme ravintolapalveluita monipuolisesti erilaisille asiakkaille osana kokonaispalveluratkaisuamme. 

Ravintoloidemme tarjonta kattaa lounasruokailupalvelut, korkeatasoiset kokous- ja edustuspalvelut sekä kahvilapalvelut. Kunnille ja kaupungeille tarjoamme ateriapalveluita esimerkiksi päiväkoteihin, oppilaitoksiin sekä hoito- ja hoivapalveluihin. Jokainen henkilöstöravintola ja ateriapalvelu räätälöidään asiakkaamme tarpeita vastaavaksi. Palvelumme joustaa tarpeiden muuttuessa ja kehittyy yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. 

Ruoat valmistetaan ravintoloidemme keittiöissä. Kokkimme tekevät perinteisiä kokin töitä ja osallistuvat keskeisesti myös ravintolapalvelun kehittämiseen. Valmistusmenetelmissä huomioidaan ruoan maku, laatu ja ravitsemusnäkökulmat sekä asiakkaan tarpeet ja makutottumukset.  

Käytämme aina suomalaisia pääraaka-aineita, jotka valitaan satokauden mukaan. Ruoan lisäksi panostamme palveluun ja seuraamme säännöllisesti asiakkaiden tyytyväisyyttä. 

Työpaikkapalvelut

Hyvät työpaikkakokemukset saavat ihmiset viihtymään ja vierailijat tuntemaan olonsa tervetulleiksi.

Työpaikkapalveluissamme korostuu palvelupolkuajattelumme: vastaamme kiinteistön kaikista palveluista niin, että kiinteistön käyttäjien arki on sujuvaa. 

Keskeinen osa tätä palvelupolkua on turvallisuus. Tarjoamme korkealaatuisia ja monipuolisia turvallisuuspalveluita osana kokonaispalveluratkaisujamme. Kehitämme asiakkaalle sopivan mallin turvallisuudesta huolehtimiseen ja johdamme palveluita tuottamalla niitä joko itse tai kumppanin kanssa yhteistyössä. Turvallisuuspalveluiden omatuotannossa keskitymme aula- ja paikallisvartiointipalveluihin eli niihin osa-alueisiin, jotka näkyvät kiinteistöjen loppukäyttäjille ja vaikuttavat näin merkittävästi asiakkaidemme palvelukokemukseen. Turvatekniikan operaatiot hankimme laadukkaan kumppaniverkoston kautta, uusimpia ratkaisuja hyödyntäen. Hyödynnämme kiinteistön eri järjestelmistä saatavaa dataa turvallisuuden kehittämiseen. 

Työpaikkapalveluitamme ovat myös työpaikkakokemuspalvelut. Näitä ovat kaikki viihtyisyyttä ja arjen helppoutta tukevat palvelut assistenttipalveluista pesulapalveluihin ja kokous- sekä aulapalveluihin. 

Hyvät työpaikkakokemukset saavat ihmiset viihtymään ja vierailijat tuntemaan olonsa tervetulleeksi. Palvelutiimimme luovat työpaikkakokemusta pienillä arkea piristävillä yllätyksillä sekä hyödyntämällä innovaatioita ja työhyvinvointiratkaisuja. Tämä lisää kiinteistön käyttäjien tuottavuutta ja luovuutta vaikuttaen henkilöstön sitoutumiseen ja parhaiden osaajien rekrytoimiseen.


1.3 Arvonluonti ja toiminnan vaikutukset

Pyrimme ratkaisuillamme minimoimaan negatiivisia ympäristövaikutuksia ja vahvistamaan myönteisiä vaikutuksia elinympäristöömme.

ISS Palveluiden toiminnalla on monenlaisia vaikutuksia niin henkilöstölle, asiakkaille, ISS-konsernille kuin koko yhteiskunnalle. Toiminnalla on myös ympäristövaikutuksia. Pyrimme ratkaisuillamme sekä minimoimaan negatiivisia vaikutuksia että vahvistamaan myönteisiä vaikutuksia elinympäristöömme.

Arvonluonnin kuvaus perustuu kolmen vuoden syklissä toteuttamaamme sidosryhmätutkimukseen (viimeisin syksyllä 2021), ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa tekemiimme analyyseihin ja käymiimme keskusteluihin sekä ISS:n sisäiseen työskentelyyn. Tavoitteena on ollut arvioida ja kuvata ISS:n toiminnan keskeisiä vaikutuksia ja samalla syvemmin ymmärtää niitä tekijöitä ja resursseja, jotka ovat ISS:n toiminnan kannalta keskeisiä. Päivittäisen toiminnan ja yritysvastuun tarkasteleminen arvonluonnin näkökulmasta avaa uusia näkökulmia vaikutustemme ja onnistumisiemme tunnistamiseen sekä toiminnan kehityskohtien havaitsemiseen.

ISS:n arvonluontiketju ja toiminnan vaikutukset on kuvattu kokonaisuudessaan arvonluontikuvassa tämän luvun lopussa.

1.3.1 Toimintaamme vaikuttavat megatrendit

ISS:n toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Toimintaamme vaikuttavat niin globaalit megatrendit kuin suomalaisen yhteiskunnan ja työskentelykulttuurin muutokset.

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen epävarmuus on yleisesti lisääntynyt koronapandemian, Venäjän hyökkäyssodan, poliittisten ääriliikkeiden vahvistumisen, teknologian roolin kasvun, yhteiskunnallisen polarisaation lisääntymisen ja ympäristökriisien seurauksena. Toimintaympäristön ennustettavuus heikkenee, ja liiketoiminnan suunnittelu tulee haasteellisemmaksi. Toisaalta yhteiskunnallinen murrosvaihe antaa mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa toimintaa uudella tavalla sekä ottaa roolia niin sanotun uuden normaalin määrittelyssä.

Digitalisaatio

Digitalisaatio ja automatisaatio muuttavat niin yksilöiden, yhteisöjen, yritysten kuin yhteiskuntien toimintaa. Palveluliiketoiminta ja kiinteistöpalveluala sen osana ovat digitalisoituneet nopeasti. Koronapandemia kiihdytti useiden digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. ISS:n vahvuudet digitalisaation ja automatisaation saralla liittyvät erityisesti robotisaation ja tekoälyn hyötyjen valjastamiseen. Molempien avulla voidaan sekä keventää henkilöstön arkea että tehostaa asiakkuuksissa tehtävää työtä. Digitalisaation myötä on myös entistä tarkemmin huomioitava muun muassa tietoturva, häiriötön tietoliikenne sekä jatkuva ja ympäristövastuullinen energiansaanti.

Ekologinen kriisi ja kestävä kehitys

Luonnonvarojen niukkeneminen, luonnon monimuotoisuuden radikaali heikkeneminen ja ilmastonmuutos ovat akuutteja kriisejä, joiden hillitseminen ja joihin sopeutuminen edellyttävät mittavia ja kiireellisiä toimenpiteitä globaalisti – myös koko yritysmaailmalta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen on yhtä paljon yritysten kuin valtioiden, kuntien ja yksilöiden vastuulla.

Ilmaston lämpenemisen hidastaminen edellyttää erityisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Muun muassa energiankäytön tehostaminen, fossiilisista energianlähteistä luopuminen, ilmastoystävälliset ravintoratkaisut, resurssitehokkuus ja vähähiiliset liikkumismuodot on huomioitava niin päivittäisessä toiminnassa kuin pitkän aikavälin suunnittelussa. Jotta pystymme jatkossa entistä tehokkaammin ehkäisemään palveluistamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä tukemaan asiakkaidemme omia hiilineutraaliustavoitteita, olemme asettaneet tavoitteeksemme olla hiilineutraali vuonna 2035.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttävät oman toiminnan luontohaittojen systemaattista minimointia sekä tarkkaa ja pitkäjänteistä raaka-aineiden käytön suunnittelua ja resurssitehokasta käyttöä.

Ulkoistaminen

Yhä useammat yritykset ulkoistavat toimintoja ja palveluita. ISS:lle tämä tuo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Samanaikaisesti se asettaa entistä suuremmat odotukset palveluiden kustannustehokkuudelle, laadulle ja toimivuudelle. Vastaamme näihin odotuksiin hyvin johdetulla, jatkuvasti kehitettävällä ja asiakkaan näkökulmasta helposti hallittavalla kokonaispalveluratkaisullamme, jonka tuotamme vastuullisesti.

Työelämän muutokset

Työelämä on muuttunut nopeasti viime vuosina. Digitalisaatio, globalisaatio, hybridityö, uudenlaiset osaamisen tarpeet, työurien pidentyminen ja ammattirajojen hälveneminen muuttavat tapaamme tehdä töitä. Työelämässä pärjääminen vaatiikin erityisesti asiantuntijatyössä uudenlaisia taitoja, monitaituruutta ja osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Työurat ovat entistä pidempiä ja monimuotoisempia. Erityisesti nuoret hakevat työltä vahvaa merkityksellisyyttä, ja tähän työnantajien tulee vastata. Lisäksi yksityiselämän ja työn tasapainon merkitys on kasvanut.

Demografiset muutokset

Väestön ikärakenteen muutokset ja maahanmuuton tuomat kulttuuriset vaikutukset tuovat sekä mahdollisuuksia että haasteita. Tämä vaikuttaa rooliimme työnantajana sekä tuottamiimme palveluihin. Kilpailu osaavasta ja motivoituneesta työvoimasta kiristyy. Merkittävänä työllistäjänä ISS:n on pystyttävä tarjoamaan työsuhteita, jotka palvelevat erilaisia elämäntilanteita ja toiveita, jotka liittyvät niin työaikoihin, työsuhteiden pituuksiin, työnteon malleihin kuin työn merkityksellisyyteen.

1.3.2 Resurssimme

Palvelualttiin ja osaavan henkilökunnan avulla luomme arvoa kaikille sidos­ryhmillemme.

Arvonluonnin keskeisin ajuri ja suurin resurssimme on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö. Palvelualttiin ja osaavan henkilökunnan avulla luomme arvoa kaikille sidosryhmillemme: asiakkaille, henkilökunnalle, tavaran- ja palveluntoimittajille, kunnille ja valtiolle.

Inhimillisten resurssien lisäksi muita keskeisiä arvonluonnin ajureita ovat taloudelliset resurssit, kiinteät resurssit, aineettomat resurssit ja ulkoiset resurssit. ISS pyrkii välttämään pitkiä hankintaketjuja sekä valitsemaan paikallisia yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita sekä vastuullisia ja mahdollisuuksien mukaan paikallisesti valmistettuja tuotteita.

1.3.3 Palvelumme ja tuotoksemme

Resurssiemme avulla tuotamme asiakkaillemme kokonaispalvelun, joka rakentuu siivous-, kiinteistö-, ravintola- ja työpaikkapalveluista, mukaan lukien turvallisuuspalvelut. Suunnittelemme palvelukokonaisuutemme ja arvolupauksemme aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Tärkeä osa palveluamme on myös sisäinen palvelu, jolla tuemme asiakkuustiimejämme. Esimerkiksi uusi, vuonna 2021 perustettu Operations Performance -yksikkö tukee liiketoimintamme suorituskykyä muun muassa palvelutuotteitamme kehittämällä. Rekrytointi, Viestintä ja Markkinointi tekevät yhteistyötä löytääksemme tiimeihimme parhaat palveluammattilaiset. IT-osaajamme huolehtivat, että palvelutuotantoa tukevat sovelluksemme ja tietojärjestelmämme ovat jatkuvasti toimintavarmoja.

Lue lisää ISS:n palveluista.

1.3.4 Toimintamme vaikutukset

Toimintamme vaikutukset kohdistuvat erityisesti asiakkaisiin, henkilöstöön, ISS-konserniin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Olemme koonneet kaikki vaikutukset alla olevaan, avattavaan kuvaan.

Toimintaamme vaikuttavat megatrendit


1.4 Vuoden kohokohdat

Tammikuu

ISS:n Omena-ohjelman tarkoitus on antaa tunnustusta ja palkita esimerkillisiä työntekijöitä, jotka tuottavat erinomaisia palvelukokemuksia ja tukevat omalla työllään asiakkaan liiketoiminnan kehittymistä. He toimivat ISS:n arvojen – yhtenäisyys, rehellisyys, vastuullisuus, yrittäjyys ja laatu – mukaisesti ja tekevät niin asiakkaan kuin työkavereiden elämästä helpompaa, tuottavampaa ja mukavampaa. Vuoden 2021 Omena-voittajana palkittiin tammikuussa asiakaspalvelun ammattilainen Lorena Gómez López.


Helmikuu

ISS-konsernin yhteistä turvallisuuskampanjaa vietettiin perinteisesti helmikuussa. Kampanjalla korostetaan tärkeitä turvallisuussääntöjä sekä herätellään koko henkilöstä pitämään huolta itsestä ja työkavereista. Ennakointi on turvallisuuskulttuurimme avainsana.


Maaliskuu

Koko ISS-konserni osallistui ukrainalaisten sodan uhrien tukemiseen. Globaali keräyksemme yhteistyössä SPR:n kanssa kerrytti avustuspotin, jonka turvin auttoi siviilejä turvaan muun muassa Sumyn kaupungista. Suomessa ISS tiivisti yhteistyötään Startup Refugeesin kanssa ukrainalaisten työllistämiseksi.


Huhtikuu

ISS avasi Helsingin keskustaan Mikonkadulle uudenlaisen skandinaavisen ravintolan. MAD tarjoilee monipuolista ja laadukasta lounasta sekä kokous- ja tapahtumatilaa. ISS hoitaa koko kiinteistön palvelut vastaanotosta siivoukseen ja kiinteistöhuoltoon. MAD tarjoaa kahdeksan kokoustilaa, joissa voi järjestää tilaisuuksia jopa sadalle hengelle.


Toukokuu

MIELI ry myönsi ISS:lle toistamiseen Hyvän mielen työpaikka® -merkin tunnustuksena sitoutumisesta mielenterveyden edistämiseen ja suomalaisen työelämän mielijalanjäljen keventämiseen. MIELI ry arvosti sitä, että ISS:llä puututaan epäkohtiin ja vahvistetaan mielenterveyden voimavaroja ja että jaksamisen tukeminen on nostettu osaksi strategista työtä.


Saavutimme jälleen Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksen: olemme nyt tasolla III – Suuntana työturvallisuuden maailman kärki. Foorumin tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Tasoluokitus on merkki sitoutumisesta ja tuloksellisesta työstä kohti nollan tapaturman tavoitettamme.


Kesäkuu

Vastuullisuuden merkityksen kasvaessa ja korostuessa myös ISS Suomi vahvisti vastuullisuustyötään nimittämällä Taina Tiluksen vastuullisuusjohtajaksi. Samalla vastuullisuustoiminto uudistui omaksi kokonaisuudekseen.


Heinäkuu

ISS oli Helsinki Priden Platinum Partner toista vuotta peräkkäin. Pride-kumppanuus on strategiamme mukaista yhteistyötä, joka tuo näkyväksi monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden kulttuuriamme. Yhteistyö näkyi muun muassa sosiaalisen median kanavissa sekä erilaisissa oheistapahtumissa. Helsinki Pride -viikko huipentui paraatiin ja suureen puistojuhlaan 2. heinäkuuta.


Elokuu

Elokuussa toteutettiin ISS Suomen henkilöstökysely My Voice. Kyselyn tarkoituksena oli kuulla henkilöstömme näkemyksistä ISS:stä yrityksenä, yhteistyöstä tiimin ja esihenkilön kanssa sekä työtehtävien sujumisesta. Lisäksi selvitettiin, miten yrityksessämme toteutuvat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Kyselyn mukaan suurin osa vastanneista – 86 prosenttia – on tyytyväisiä ISS:ään työpaikkana ja 35 prosenttia suosittelisi ISS:ää työpaikkana.


Syyskuu

Olemme mukana Elinkeinoelämän keskusliiton Hyvä yritys -kampanjassa, joka nostaa esiin hyvinvointia rakentavia yrityksiä. Mikä tekee ISS Palveluista hyvän yrityksen? Muun muassa se, että olemme yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja siten merkittävä toimija koko yhteiskunnan kannalta.


Lokakuu

Lähdimme lokakuussa mukaan valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan, johon osallistamme myös asiakkaitamme. Energiaviraston, TEMin ja Motivan lanseeraaman kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 prosenttia suomalaisista säästämään energiaa ja saavuttamaan pysyvästi alhaisempi energiankulutus.


Marraskuu

Käynnistimme käytettyjen työvaatteiden ja siivousliinojen kierrättämiseen liittyvän pilotin kolmessa toimipisteessämme. Pilotin tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, kuinka tekstiilien kierrättäminen tapahtuu, kuinka tekstiilien kierrättäminen tapahtuu, kuinka paljon tekstiilijätettä syntyy ja kuinka tekstiilikuitujen elinkaarta voisi pidentää. Kierrätyspilotti toteutetaan yhteistyössä työvaatetoimittaja Fristadsin kanssa.


Joulukuu

ISS Palvelut saavutti EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa kultatason luokituksen. EcoVadis on maailman johtaja ja arvostetuin vastuullisuusarviointien tekijä, joka arvioi vuosittain yritysten vastuullisuutta eri osa-alueilla. Haluamme olla vastuullisuuden edelläkävijöitä toimialallamme ja teemme aktiivisesti työtä vastuullisuutavoitteidemme eteen. Kultaluokitus on osoitus onnistumisestamme.


Avasimme joulukuussa uuden paikallissivuston isspalvelut.fi, joka kokoaa yhteen kaikki ISS:n tarjoamat palvelut. Tarkoituksena oli luoda sivusto, joka palvelee entistä paremmin nimenomaan Suomessa toimivien asiakkaidemme ja työntekijöidemme tarpeita ja helpottaa lisätiedon hankkimista ISS:n palveluista ja meistä yrityksenä.1.5 Taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto ja liikevoitto

Liikevaihdon jakauma palveluittain

Taloudelliset tunnusluvut

ISS Palvelut202020212022
Liikevaihto, milj. €412423443
Liikevoitto, milj. €72427
Liikevoitto, %1,85,66,1
Maksetut verot, milj. €133,3
Henkilöstökulut, milj. €244241255
Palkkojen osuus henkilöstökuluista, %848382
Maksetut palkat, milj. €204201208
Palkoista ennakonpidätyksiä, milj. €33,734,333,0
Eläkemaksuja, milj. €323132
Muut henkilöstökulut, milj. €81015
Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut, milj. €141130139
Investoinnit, milj. €7,36,77,9
Nettorahoituskulut, milj. €3,22,93,2
Arvonlisäverot, milj. €55,867,265,3

1.6 Organisaatio

ISS Suomi noudattaa ISS-konsernin määrittelemää hallintotapaohjeistusta.

ISS Suomi on osa ISS-konsernin Northern Europe -liiketoiminta-aluetta. Konsernin johdon ja sen hallituksen päätösten toimeenpanoa Suomessa seuraa liiketoiminta-alueen johto tiiviissä yhteistyössä ISS Suomen johdon kanssa. ISS Suomi noudattaa ISS-konsernin määrittelemää hallintotapaohjeistusta ja täydentää sitä tarvittaessa maakohtaisella ohjeistuksella. Konsernin sisäinen tarkastus valvoo säännöllisesti, että ISS Suomi noudattaa ISS-konsernin määrittelemiä ohjeita.

Vuoden 2022 alussa ISS Palvelut Oy:n hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Gary Kidd, sekä jäsenet Lasse Fjeldgaard ja Peter Harder Thomsen. Helmikuussa Carl Fredrik Bjor valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi. Joulukuussa Gary Kidd siirtyi pois hallituksesta.
Kaikki hallituksen jäsenet ovat miehiä. Hallituksen jäsenistä kaksi ovat 30–50-vuotias ja yksi jäsen yli 50-vuotias.

ISS Suomen johtoryhmä kokoontui vuoden 2022 aikana 11 kertaa.

Vuoden 2022 alussa johtoryhmän jäseninä olivat toimitusjohtaja Jukka Jäämaa, talousjohtaja Seppo Haapalainen, henkilöstöjohtaja Maria Pajamo, kaupallinen johtaja Soile Kankaanpää, sekä liiketoimintajohtajat Jukka-Pekka Tilus, Lasse Forsman, Eeva-Riitta Tuominen, Riku Kolari ja Henri Häyrinen. Maaliskuussa Veijo Pitkäniemi aloitti uutena Operations Performance -johtajana. Toukokuussa Kiinteistön ylläpitopalvelut -liiketoimintayksikkö jakautui kahteen erilliseen liiketoimintayksikköön, Kiinteistöhuoltoon ja Teknisiin palveluihin. Tekniset palvelut -liiketoimintayksikön johtajaksi nimitettiin Riku Kolari ja Kiinteistöhuolto-liiketoimintayksikön johtajaksi oman toimensa ohessa Lasse Forsman. Elokuussa Jenni Heinisuo aloitti uutena tietohallintojohtajana ja lisäksi pääjuristi Heikki Eskola nimitettiin johtoryhmän jäseneksi.

Johtoryhmän jäsenistä neljä on naisia ja kahdeksan miehiä. Neljä jäsentä on 30–50-vuotiaita ja kahdeksan jäsentä yli 50-vuotiaita.

ISS Suomen organisaatio 2022


1.7 Johtaminen

Organisaation johtamiskyvykkyyttä arvioidaan vuosittain Johtamisen kehyksen avulla osana kehityskeskusteluja.

ISS:llä johtaminen perustuu yrityksen arvoihin, strategiaan ja konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja periaatteisiin. Johtamisessa noudatetaan ISS-konsernin määrittelemää hyvää hallintotapaa, johtamiskäytäntöjä ja läpinäkyvyyttä.

Liiketoimintaa johtaa johtoryhmä, joka vastaa pitkän aikavälin strategisesta suunnittelusta sekä vuosittaisesta liiketoimintasuunnittelusta. ISS:n strategiset tavoitteet asetetaan nelivuotiselle strategiakaudelle osana liiketoimintastrategiaa, joka käsitellään johtoryhmässä ja hyväksytään hallituksessa. Siitä johdetaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan vuositavoitteet ja toimenpiteet liiketoimintayksiköittäin. Toimintaa ja tavoitteita seurataan säännöllisesti johtoryhmässä. Niiden edistymisestä raportoidaan hallitukselle.

Organisaation johtamiskyvykkyyttä arvioidaan vuosittain Johtamisen kehyksen avulla osana kehityskeskusteluja. ISS:llä kannustetaan oma-aloitteisuuteen ja yhteistyöhön; yrittäjyys ja yhtenäisyys ovat keskeisiä arvojamme.

1.7.1 Toiminnan periaatteet

Kaikessa ISS:n toiminnassa noudatetaan seuraavia perusperiaatteita:

Lakien noudattaminen

Paikallisia lakeja ja määräyksiä noudatetaan aina.

ISS:n arvot ja johtamisen periaatteet

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ja noudattaa ISS:n yhteisesti määriteltyjä arvoja – yhtenäisyys, rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu.

ISS:n eettiset periaatteet (Code of Conduct)

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea myös ISS:n eettiset periaatteet. Esihenkilön tehtävänä on varmistaa, että ISS:n liiketoimintaa johdetaan näiden periaatteiden mukaisesti ja että henkilöstö noudattaa niitä. Eettiset periaatteet on päivitetty vuonna 2010 yhdenmukaisiksi YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa. Ne on lisäksi arvioitu ja päivitetty vuonna 2021. Jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita hyväksyessään työsopimusehtonsa ISS:n kanssa.

ISS:llä on käytössä Speak Up -kommunikointikanava, jossa työntekijät voivat ilmiantaa eettisiä periaatteita tai lakeja rikkovan menettelyn.

ISS:n toimintapolitiikkojen ja -ohjeiden noudattaminen on ISS:n maajohdon vastuulla ja jokaisen ISS:läisen työn perusta.

Politiikat ja toimintaohjeet

ISS:n toimintapolitiikkojen ja -ohjeiden noudattaminen on ISS:n maajohdon vastuulla ja jokaisen ISS:läisen työn perusta. ISS:n Suomessa määrittelemä toimintapolitiikka kuvaa, miten yrityksen toimintaa ohjataan ja johdetaan niin, että yrityksen asettamat tavoitteet ja päämäärät toteutuvat. Toimintapolitiikan tueksi on määritelty ja dokumentoitu ISS:n toimintajärjestelmä.

ISS:n toimintajärjestelmä on kuvaus ISS:n tavasta toimia (The ISS Way). Toimintajärjestelmä määrittää yhdessä sovitut toimintatavat, jotka selkeyttävät ja yhtenäistävät organisaation toimintaa ja sen myötä parantavat ISS:n kilpailukykyä ja tehokkuutta.

Toimintajärjestelmän avulla ISS

 • varmistaa korkean asiakastyytyväisyyden ja asiakkaalle annetun arvolupauksen toteutumisen
 • varmistaa henkilöstön tyytyväisyyden, osaamisen ja työhyvinvoinnin systemaattisen kehittämisen
 • varmistaa päivittäisten toimintaprosessien sujuvuuden, yhdenmukaisuuden ja tasalaatuisuuden koskien kaikkia palveluita, yksiköitä ja paikkakuntia
 • varmistaa ISS:n liiketoiminnan vastuullisuuden ja turvallisuuden
 • luo pohjan systemaattiselle toiminnan kehittämiselle sekä jatkuvalle parantamiselle jakamalla parhaita käytäntöjä palveluiden ja yksiköiden välillä.

ISS:n sertifioitua toimintajärjestelmää parannetaan jatkuvasti hyödyntämällä palautetta ja arviointeja. Toimintajärjestelmä perustuu seuraaviin standardeihin:

 • ISO 9001:2015, laadunhallintajärjestelmät
 • ISO 14001:2015, ympäristöjärjestelmät
 • ISO 22000:2018, elintarviketurvallisuusjärjestelmät
 • ISO 45001:2015, työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät

Toimintajärjestelmä kuvaa toiminnan prosessit, mittaamisen, organisaation toimintaperiaatteet sekä sen, miten toimintaa kehitetään. Toimintajärjestelmässä määriteltyjen prosessien, dokumenttien, tietojärjestelmien, lomakkeiden, mallien ja ohjeiden avulla uudet ja nykyiset työntekijät tietävät, kuinka heidän kuuluu toimia ISS:n tavalla.

1.7.2 Taloudellinen johtaminen

Taloudellinen johtaminen tähtää toiminnan kannattavuuden sekä vakaan rahoitusaseman turvaamiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kannattava ja kilpailukykyinen liiketoiminta on perusta asiakaslupausten lunastamiselle ja luotettavana työnantajana toimimiselle. ISS on Kööpenhaminassa pörssilistattu maailmanlaajuinen konserni. Pörssilistaus asettaa raportointi- ja tuloksellisuusvaatimuksia kaikille konsernin yhtiöille.

Taloutta johdetaan ISS-konsernin yleisen johtamiskäytännön mukaisesti. Selkeät vastuut, tavoitteet sekä jatkuva seuranta ja sisäinen valvonta ovat johtamisen kulmakiviä. Näiden lisäksi riskienhallinnalla on keskeinen rooli talouden johtamisessa.

Taloudellisesta raportoinnista vastaa talousyksikkö, ISS-konsernin ja maakohtaisia raportointijärjestelmiä hyödyntäen. Talousyksikkö raportoi yhtiön johdolle ja hallitukselle yhtiön taloudellisesta kehityksestä.

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden ja prosessien toimivuuden tarkastaa Ernst & Young Oy. Konsernin tilinpäätökset laaditaan IFRS-standardien mukaan ja maayhtiöiden erillistilinpäätökset Suomen kirjanpitolain mukaan.

Johdonmukainen ja oikeudenmukainen johtaminen sitouttaa ja motivoi henkilöstöä sekä luo myönteistä asennetta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

1.7.3 Henkilöstöjohtaminen

ISS:n henkilöstöstrategia perustuu hyvään henkilöstöjohtamiseen, henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen sekä siihen, että oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoilla. Arvoihimme pohjautuva hyvä johtaminen luo turvallisen, hyvän ja eettisen työarjen, jossa jokainen ISS:läinen voi menestyä.

Henkilöstövaltaisena palveluyrityksenä ja yhtenä Suomen suurimpana yksityisenä työnantajana hyvä henkilöstöjohtaminen on yksi menestystekijöistämme. Johdonmukainen ja oikeudenmukainen johtaminen sitouttaa ja motivoi henkilöstöä sekä luo myönteistä asennetta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä on erityisen tärkeää, kun työvoiman saatavuudessa on haasteita. ISS haluaa tarjota työntekijöilleen tuen ja toimintaedellytykset työssä onnistumiselle. Tavoitteenamme on olla yksi Suomen vastuullisimmista ja yhdenvertaisimmista työpaikoista.

ISS:llä on yhtenäinen johtamisen kehys, jonka avulla johdetaan henkilöstöä. Johtamisen kehyksen mukaista osaamista arvioidaan ja seurataan vuosittain henkilöstön kehityskeskusteluissa.

Esihenkilöiden tukemiseen kiinnitämme erityistä huomiota. Selkeyttämällä esihenkilöiden arkea autamme heitä keskittymään päivittäiseen johtamistyöhön ja työntekijöiden tukemiseen. Jokaisessa ISS:n liiketoimintayksikössä on oma henkilöstöpäällikkö, joka tukee liiketoimintaa kaikissa henkilöstöasioissa.

ISS:n henkilöstön kehittäminen on osa keskeinen osa yrityksen strategiaa. Koulutustarjonta kattaa perusammatillisen koulutuksen, tutkintotavoitteisen koulutuksen, esihenkilötyön, johtamisen ja asiantuntijatyön valmennuksen. Valmennusohjelmien tavoite on tukea johtamiskulttuurimme kehittymistä ja varmistaa korkea osaamisen taso.

1.7.4 Asiakkuusjohtaminen

Asiakkuuksien johtamisesta vastaa kullekin asiakkuudelle nimetty asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager tai palvelujohtaja, joka raportoi johtoryhmään kuuluvalle liiketoimintajohtajalle. ISS:n Operations Performance -yksikkö tukee asiakkuustiimejä ja liiketoiminnan suorituskykyä sekä vastaa tuotejohtamisesta; yksikkö huolehtii, että asiakkuuksien käytössä ovat ISS:n parhaat käytännöt, konseptit ja tuoteinnovaatiot. Asiakkuusjohtamisen apuna on asiakkuudenhallintajärjestelmä, CRM.

Asiakkuuksien kehittämistä tukee Account Development Plan, ADP, ja asiakkuustiimien päivittäistä johtamista ja viestintää ISS Team Board, jonka äärellä varmistetaan, että koko tiimi päivittäisessä työssään palvelee asiakkuutta sille annettua arvolupausta toteuttaen. Huolehdimme, että palvelusopimus on kaikkien palvelua tuottavien saatavilla arjessa: teemme, mitä lupaamme. Arjen asiakkuusjohtamista tukee niin ikään esimiehen vuosikello, johon on kirjattu myös asiakasyhteistyön malli. Tällä varmistetaan säännöllinen yhteydenpito asiakkaan kanssa. Säännöllistä yhteydenpitoa rikastetaan tyytyväisyyskyselyillä, jotka voivat olla asiakkuus- tai tuotekohtaisia, ISS Suomi -tasoisia tai globaalisti ohjattuja.

ISS:n asiakkuusjohtaminen noudattaa arvontuottomallia. Asiakkaille kootaan sopivat ratkaisut ISS:n konseptien mukaisista palveluista, jotka toteutetaan asiakkaan toimintaan liittyvät erityispiirteet huomioiden. ISS huolehtii, että sovittu palveluratkaisu toteutetaan tarpeeseen optimoidulla henkilöstömäärällä ja oikealla osaamisella. Palveluratkaisua kehitetään yhdessä, ja asiakas voi lisätä palveluita ISS:n tuotettavaksi. ISS puolestaan huolehtii oman toimintansa tehokkuudesta ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Tehokasta toimintaa tuetaan liiketoimintayksikkökohtaisesti soveltuvilla työkaluilla ja toimintamalleilla. Esimerkiksi ISS Directillä on käytössään Direct Net: keskitetty kanava asiakkaiden ja directläisten välillä, joka asiakkaiden näkökulmasta lisää palvelun tilaamisen helppoutta ja ISS:n näkökulmasta tukee palvelutuotannon joustavuutta. Teknisten- sekä kiinteistöhuoltopalveluiden tehokasta johtamista tuetaan edistyksellisellä tuotannonohjausjärjestelmällä K-ERPillä, joka mahdollistaa kustannustehokkaan palvelutuotannon sekä toiminnan reaaliaikaisen läpinäkyvyyden tarvittaville sidosryhmille.

ISS:n arvontuottomalli

1.7.5 Ympäristöjohtaminen

Ympäristövastuullinen palvelutuotanto on ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohta sekä keskeinen osa toimintaamme ja sen kehittämistä.

ISS:llä on käytössä DNV GL:n myöntämä valtakunnallinen, kaikki kiinteistö- ja toimitilapalvelut kattava, sertifioitu ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, joka toimii työkaluna toiminnan jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. Lisäksi WWF:n Green Office -järjestelmä aktivoi vuosina 2012-2022 pääkonttorin henkilöstöämme osallistumaan oman työyhteisön ympäristövastuullisuuden kehittämiseen.

Sertifioitu ISO 50001:2018 -energianhallintajärjestelmä kuvaa tapaamme toimia energiatehokkaasti palveluidemme ja asiakkaidemme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Olemme toteuttaneet vuodesta 2019 lähtien vuosittain palveluidemme hiilijalanjälkilaskennan, joka toimii perustana matkallamme kohti hiilineutraaliutta. Asettamamme välitavoitteet ja konkreettiset toimenpideohjelmat kirittävät toiminnan jatkuvaan parantamiseen, ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti HSEQ-ohjausryhmässä.

Tunnistamme ja arvioimme asiakaskohteissamme ja omissa toimipisteissämme ympäristöön liittyviä riskejä. Kehitämme turvallisuushavaintojen perusteella toiminnan turvallisuutta. Dokumentoimme ympäristöön liittyvät turvallisuushavainnot sähköiseen raportointityökaluun. Vuonna 2022 ei sattunut yhtään ISS:n toiminnasta johtuvaa ympäristövahinkoa, eikä ISS:n toimintaan kohdistunut ympäristölainsäädännön rikkomukseen liittyvää tutkintaa tai sanktioita.

1.7.6 Hankintajohtaminen

Kaikista ISS:n hankinnoista vastaa hankintayksikkö. Keskitetty hankinta mahdollistaa tasapuolisen ja tehokkaan hankintaprosessin. Lähes kaikki alihankinta tehdään paikallisesti Suomessa. Myös kansainvälisissä materiaaliostoissa käytetään paikallisia tukkureita ja logistiikkakumppaneita. ISS:n kaikkien toimittajien tulee kuulua Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -palveluun. Lisäksi heidän tulee hyväksyä toimittajan menettelytapasäännöt, yhteistyökumppanin turvallisuusohje ja toimittajan salassapitositoumus sekä tutustua alihankkijan perehdytyskorttiin. ISS:n työntekijät voivat arvioida LuurISSa-sovelluksen avulla toimittajia ja antaa palautetta. Tieto on kaikkien nähtävillä, ja hankinta hyödyntää sitä toiminnan kehittämisessä.

Hankinnoista on tehty hankintaohje esimiehille. ISS käyttää koko hankintaprosessissa sähköisiä työkaluja, jotka ohjaavat toimimaan ISS:n hankintastrategian mukaisesti. ISS:llä on käytössä työkalut hankintadatan analysoimiseen ja hankintojen kilpailuttamiseen, ja hankintasopimukset tehdään sekä arkistoidaan sähköisesti. Vuonna 2021 otettiin käyttöön ISS-konsernin yhteinen hankinnasta maksuun -työkalu, joka ohjaa käyttämään vain hankinnan hyväksymiä toimittajia.

Vuoden 2022 aikana teimme tiivistä yhteistyötä tärkeimpien toimittajien kanssa ja etsimme ratkaisuja inflaation vaikutusten minimointiin.

Toimittajavalintoja tehtäessä yritysvastuullisuusasiat ovat nousseet entistä enemmän esille. Teimme laajan kartoituksen toimittajiemme Venäjä- ja Valko-Venäjä-yhteyksistä heti Ukrainan- sodan alettua.

1.7.7 Yritysvastuun johtaminen

Jo­kai­nen esi­mies vas­taa hen­kilöstöön liit­ty­vien ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­ses­ta sekä ta­lou­del­li­ses­ta kan­nat­ta­vuu­des­ta omas­sa yk­sikössään.

Yritysvastuun näkökulmat otetaan huomioon sekä päivittäisissä johtamiskäytänteissä että liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa. ISS:n strategiset vastuullisuustavoitteet asetetaan nelivuotiselle strategiakaudelle osana liiketoimintastrategiaa, joka käsitellään johtoryhmässä ja hyväksytään hallituksessa. Siitä johdetaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan vuositavoitteet ja toimenpiteet liiketoimintayksiköittäin. Niiden toteutumista seurataan yksiköiden johtoryhmissä osana ISS:n johtamisjärjestelmää ja koko organisaation tasolla vuosittain erillisissä johdon katselmuksissa.

Vastuullisuustavoitteita toteutetaan myös yksikkötasolla. Jokainen esihenkilö vastaa muun muassa henkilöstöön liittyvien tavoitteiden, kuten tapaturmataajuuden vähentämisen toteutumisesta sekä taloudellisesta kannattavuudesta omassa yksikössään.

Yritysvastuun toteutumisesta vastaa yrityksen johtoryhmä. Johdon edustajana, päätöksentekijänä ja vastuullisuustoimenpiteiden toteuttajana toimii HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) -ohjausryhmä, jossa puhetta johtaa henkilöstöjohtaja. HSEQ-ohjausryhmä huolehtii, että vastuullisuusasiat huomioidaan liiketoimintastrategian suunnittelussa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.

Osana ISS:n johtamisjärjestelmää ISS suorittaa auditointeja omaan toimintaansa liittyen sekä erikseen sovitusti yhdessä asiakkaan tai hänen nimeämänsä edustajan kanssa. Auditoinneilla varmistetaan ISS Palveluiden yhtenäinen tapa toimia eri palveluissa. Auditoinneilla myös todennetaan ISS:n johtamisjärjestelmän toimivuus ja soveltaminen käytännössä sekä tutkitaan, täyttääkö toimintajärjestelmä standardien (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ja ISO 22000), lakien ja viranomaismääräysten vaatimukset. Auditointien tuloksia ja niissä tehtyjen havaintojen pohjalta käynnistettyjen ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti HSEQ-ohjausryhmän johdon katselmuksissa.


1.8 Riskienhallinta ja yritysturvallisuus

Riskienhallinnalla parannetaan suorituskykyä, kannustetaan innovaatioihin ja tuetaan tavoitteiden saavuttamista.

Hallittujen riskien ottaminen ja riskien hallinta ovat olennainen osa koko ISS-konsernin liiketoimintaa, jatkuvaa menestystä ja kasvua sekä osa arvonluontia asiakkaille sekä muille sidosryhmille. Tarkka ja kattava riskienhallinta luo vakautta, vaikuttaa välillisesti tulokseen ja on keskeinen osa myös maineenhallintaa.

1.8.1 Avainriskit

ISS-konsernin määrittelemät avainriskit ovat

Makrotaloudelliset riskit
Epävakaat ja/tai epäsuotuisat talous-, rahoitus- ja/tai valuuttaolosuhteet, joilla voi olla haitallinen vaikutus ISS:n liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen. Jatkuvat geopoliittiset jännitteet, toimitusketjun häiriöt, inflaatiopaineet ja talouden hidastuminen voivat vaikuttaa suoraan palveluiden toimittamiseen ja kannattavuuteen.

Henkilöstöön liittyvät riskit
Riski, että ISS ei onnistu rekrytoimaan ja sitouttamaan oikeanlaisia ihmisiä toiminnan ylläpitämiseksi ja asiakasvelvoitteiden täyttämiseksi. Nykyiset työmarkkinaolosuhteet ovat antaneet merkkejä palkkainflaation kiihtymisestä tietyillä maantieteellisillä alueilla. Työvoiman saatavuuteen kohdistuva paine ja kilpailu osaajista lisäävät osaltaan työntekijöiden odotuksia työnantajia kohtaan.

Kestävän kehityksen riskit
Riski, että ISS ei pysty saavuttamaan omia kestävän kehityksen tavoitteitaan eikä tukemaan asiakkaan matkaa kohti hiilineutraaliutta. Noin 95 prosenttia ISS-konsernin hiilijalanjäljestä kuuluu Scope 3:n piiriin, ja kykymme vähentää toimitusketjumme epäsuoria päästöjä on avainasemassa päästöjen nollatavoitteen saavuttamisessa.

Työturvallisuuteen liittyvät riskit
Riski, että epäonnistumme sellaisten työturvallisuusmekanismien suunnittelussa ja toteuttamisessa, jotka estäisivät tapaturmia ja niiden vaikutusta työntekijöihimme ja asiakkaisiimme. Työntekijämme tuottavat palveluita asiakaskohteissa ympäri maailmaa, mukaan lukien korkean riskin ympäristöt ja palvelut.

Vaatimuksenmukaisuusriskit
Sovellettavien lakien ja määräysten noudattamatta jättäminen, mukaan lukien työlainsäädäntö ja vaaditut lisenssit ja luvat. Tämä voisi johtaa sääntelyn, toiminnan ja maineen menetyksiin. Riskiä lisää erilaisten sääntelyjärjestelmien kasvava monimutkaisuus ja epävakaus ISS:n toiminta-alueilla ja palveluissa.

Sopimusriskit
Epäonnistuminen asiakassopimusten keskeisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa, arvioimisessa ja hallitsemisessa, mikä vaikuttaisi haitallisesti kannattavuuteen ja johtaisi toiminnan tai säännösten noudattamatta jättämiseen, taloudellisiin menetyksiin tai mainehaittoihin. ISS:n palveluvalikoiman monimuotoisuus tarkoittaa erilaisia sopimusmalleja asiakkaiden kanssa. Toimitettujen palvelujen monimutkaisuus lisää sopimusvelvoitteiden monimutkaisuutta ja luontaista epäonnistumisriskiä sopimusten hallinnassa.

Alihankkijoihin liittyvät riskit
Riski, että ISS ei pysty palvelemaan asiakkaitaan sovitun mukaisesti alihankkijoidensa epäonnistumisen vuoksi, mukaan lukien alihankkijoiden tarkastukset ja suorituskyvyn seuranta.

Informaatioteknologiaan ja digitalisaatioon liittyvät riskit
Epäonnistuminen IT-strategiamme toteuttamisessa, jonka tarkoitus on muodostaa yhtenäinen, globaalisti hallittu ja tehokas IT-infrastruktuuri tukemaan asiakkaidemme odotuksia ja tarpeita.

Tietoturvariskit, ml. kyberriski
ISS:n joutuminen kyberhyökkäysten kohteeksi, mikä johtaisi liiketoiminnan häiriöihin ja/tai ISS:n ja/tai asiakkaidemme tietojen paljastumiseen. Riskiä on kasvattanut valtioiden rahoittamat hyökkäykset, johtuen geopoliittisista jännityksistä.p

Talousraportointiin liittyvät riskit
Epäonnistuminen meneillään olevan taloushallinnon muutoksen toteuttamisessa, joka tähtää vahvempiin, johdonmukaisempiin taloushallintaprosesseihin, parempaan tiedon laatuun ja valvontaan.

1.8.2 Riskienhallinta

Riskienhallinnan tarkoituksena on sekä arvon luominen että suojaaminen. Riskienhallinnalla parannetaan suorituskykyä, kannustetaan innovaatioihin ja tuetaan tavoitteiden saavuttamista. ISS tunnistaa, että riskienhallinta on osa päivittäistä liiketoimintaa jokaisella organisaation tasolla ja että riskien hallitseminen on jokaisen riskinomistajan vastuulla. Tehokas riskienhallinta edellyttää tietoisuutta ja sitoutumista kaikilta organisaation jäseniltä. ISS edistääkin avoimuuden ja tiedon jakamisen kulttuuria koko organisaatiossa.

ISS:n riskienhallintajärjestelmä on ISS-konsernin laatima ohjeisto, jonka avulla varmistetaan, että riskejä hallitaan määriteltyjen riskinottohalujen puitteissa ja organisaation strategisten tavoitteiden mukaisesti. Riskienhallintajärjestelmä kattaa kaikki ISS:n toiminnot, maat ja ISS:llä työskentelevät henkilöt. ISS on omaksunut yleisesti hyväksytyn kolmen puolustuslinjan mallin määritelläkseen riskienhallinnan roolit ja vastuut.

Kolmen puolustuslinjan riskienhallintaan liittyvät vastuut ovat seuraavat:

Ensimmäinen puolustuslinja: Johto ja esimiehet ovat vastuussa riskien hallinnasta oman asiantuntemuksensa puitteissa.

Toinen puolustuslinja: Konsernin riskienhallinta on vastuussa tarvittavan riskienhallintakehyksen kehittämisestä ja täytäntöönpanosta.

Kolmas puolustuslinja: Konsernin sisäinen tarkastus valvoo riskienhallintatoimia toteuttamalla sisäisiä tarkastuksia.

Käytössämme ovat jatkuvat prosessit, joiden avulla tunnistetaan liiketoimintaan liittyvät riskit ja arvioidaan ne todennäköisyyden ja seurausten perusteella, määritellään riskien minimoimis- ja hallinnoimistoimenpiteet sekä nimetään riskien vastuutahot.

1.8.3 Yritysturvallisuus ja varautuminen

Varautumisella ja siihen liittyvällä suunnittelulla ISS pyrkii ennakolta tunnistamaan toimintaa uhkaavia tilanteita ja suojautumaan niiltä.

Yritysturvallisuus (Corporate Security) on käsite, joka kattaa yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuuden. Turvallisuustoiminnalla ehkäistään häiriöitä sekä suojataan henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta ja ympäristöä. Turvallisuustoiminta vaikuttaa ISS:n kilpailukykyyn ja parantaa yrityksen tuottavuutta.

ISS:n turvallisuustoiminta perustuu ISS:n turvallisuuspolitiikkaan, ja sen pääpainopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa. Tavoitteena on turvallisuuden kiinteä integroituminen yrityksen johtamiseen, prosesseihin, palveluihin ja henkilöstön toimintaan. Turvallisuus ja sen toteutuminen ovat jokaisen ISS:n työntekijän vastuulla.

Varautumisella ja siihen liittyvällä suunnittelulla ISS pyrkii ennakolta tunnistamaan toimintaa uhkaavia tilanteita ja suojautumaan niiltä. Tavoitteena on säilyttää riittävä ja hallittu toimintakyky kriisitilanteissa sekä pyrkiä mahdollistamaan nopea toipuminen sen vaikutuksista. ISS Palveluiden varautumissuunnitelmassa on kuvattu kriisitilanteen kannalta oleelliset toimintamallit tilannekuvan muodostamisesta, johtamisesta, operatiivisesta toiminnasta, toipumisesta ja jälkiarvioinnista.

Vuosi 2022 oli kahden edellisvuoden tapaan poikkeuksellinen vuosi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 järkytti maailmaa. Kahden koronavuoden päälle tuli uudenlainen kriisi. ISS-konserni käynnisti kansainvälisen kriisitoiminnan, jonka tavoitteena oli auttaa ja tukea Ukrainaa ja ukrainalaisia pakolaisia kriisin keskellä. Lisäksi hyökkäys aiheutti Venäjään ja venäläisiin toimijoihin kohdistuvia pakotteita, joiden toteuttaminen hoidettiin nopeasti ja koordinoidusti.

Kansainvälisiin toimintoihin osallistumisen lisäksi ISS Suomi käynnisti paikallisen poikkeustilannetoiminnan, jonka tavoitteena oli tunnistaa ja reagoida Ukrainan tilanteen Suomeen aiheuttamiin vaikutuksiin ja Suomessa tapahtuvaan, erityisesti yhteiskuntaa tukevaan varautumiseen. Varautumistoiminta jatkui tiiviinä vuoden loppuun asti – loppuvuoteen vivahteensa antoi koko ISS Suomeen ja sen lähes kaikkiin toimintoihin vaikuttanut sähköpulavarautuminen. Tähän varautumistoimintaan osallistui merkittävä määrä ISS:n asiantuntijoita, kaikki tuotteet sekä merkittävä määrä asiakkaiden ja sidosryhmien edustajia.

Positiivisena varautumiseen liittyvänä asiana voidaan nostaa esiin koronapoikkeustilannetoiminnan päättäminen lähes kolmen vuoden aktiivisen toiminnan jälkeen.

ISS:n poikkeustilannetyöryhmä kokoontui 73 kertaa vuoden 2022 aikana.


1.9 Keskeiset vastuullisuusteemat

ISS:n vastuullisuuslupaus: Luomme kestävää hyvinvointia.

ISS:n toiminnalla on merkittäviä taloudellisia, inhimillisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Toiminnan eri piirteet, vaikutukset sekä sidosryhmien näkemykset ja odotukset huomioidaan niin tavoitteiden asetannassa kuin päivittäisen toiminnan ja viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

1.9.1 Olennaisuusanalyysi

ISS kartoittaa ja päivittää kolmivuotisella syklillä toimintansa vaikutuksia ja keskeisiä vastuullisuusteemoja sisäisen työskentelyn sekä sidosryhmätutkimuksen avulla. Prosessi on osa ISS:n toiminnan kehittämistä. Viimeisin kartoitus tehtiin syksyllä 2021. Tuloksia hyödynnetään muun muassa vastuullisuustavoitteiden asetannassa sekä yritysvastuuraportoinnissa.

Sidosryhmätutkimuksessa kartoitetaan niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä ISS:n toiminnasta, vastuullisuudesta sekä tärkeimmistä kehityskohteista. Asiakkaat, sopimustoimittajat, potentiaaliset työntekijät ja erilaiset järjestöt edustavat ulkoisia sidosryhmiä. Sidosryhmätutkimuksen keskeisiä tuloksia käytiin läpi ISS:n johtoryhmän kanssa sekä esiteltiin avoimessa sisäisessä webinaarissa. Lisäksi teemoja ja painopisteitä työstettiin sisäisissä palavereissa.

Olennaisuusprosessin tuloksena hahmottui kuusi eri osa-aluetta, jotka ovat ISS:n vastuullisen toiminnan toteutumisen kannalta keskeisiä. Näitä ovat:

 • Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen
 • Asiakkaiden vastuullisuustavoitteiden tukeminen
 • Ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalouden tukeminen ja resurssitehokkuus
 • Eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen ja hyvä hallintotapa
 • Vakavaraisuus
 • Avoin ja aktiivinen viestintä ja raportointi

Olennaiset vastuullisuusteemat ovat johtoryhmän hyväksymät sekä ISS-konsernin linjan mukaiset.

Vastuullisuuslupaus

Jotta vastuullisuus toteutuisi näiden painopistealueiden mukaisesti kaikkien ISS:n keskeisten sidosryhmien keskuudessa, ISS antaa vastuullisuuslupauksen: Luomme kestävää hyvinvointia. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

Asiakkaille

Tuemme vastuullisuustavoitteitanne huolehtimalla työntekijöidenne ja ympäristön hyvinvoinnista. Lue lisää luvusta Asiakkaat.

Henkilöstölle

Tarjoamme vakaan ja turvallisen työpaikan, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen. Lue lisää luvusta Henkilöstö.

Ympäristölle

Viemme kiinteistöjä kohti hiilineutraaliutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Lue lisää luvusta Ympäristö.

Yhteiskunnalle

Tuemme yhteiskunnan hyvinvointia tarjoamalla työpaikkoja, maksamalla veroja, estämällä korruptiota ja tekemällä kestäviä hankintoja. Lue lisää luvusta Yhteiskunta.

Näiden lupausten konkreettiset tavoitteet ja mittarit löytyvät päivitetystä vastuullisuusohjelmasta.

1.9.2 YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tukeminen

ISS on valinnut YK:n universaalin kestävän kehityksen tavoitteista ne, joiden toteutumista se voi merkittävimmin edistää.

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteena on lisätä ihmisten hyvinvointia, poistaa äärimmäinen köyhyys, turvata maapallon kantokyky ja ympäristömme tulevaisuus sekä mahdollistaa kestävä ja rauhanomainen globaali kehitys. Niin koko ISS-konsernilla kansainvälisesti kuin ISS Palveluilla Suomessa on merkittävä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja kestävän huomisen rakentamisessa. Lisäksi kestävän kehityksen vaatimat ratkaisut tarjoavat ISS:n kaltaiselle yritykselle liiketoimintamahdollisuuksia.

YK:n 17 universaalin kehityksen tavoitteen joukosta on valittu kuusi tavoitetta, joita ISS Suomi erityisesti sitoutuu edistämään toiminnassaan. Tavoitteista on valittu ne, joiden toteutumista ISS voi merkittävimmin edistää. Tavoitteet ovat yhteneväiset koko ISS-konsernin kanssa. Alla on esitetty nämä tavoitteet ja piirteet, jotka ISS:n toiminnassa tukevat kyseisen tavoitteen saavuttamista.

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 • Tasa-arvoinen työkulttuuri. Suhtaudumme syrjintään nollatoleranssilla.
 • Sukupuolten tasa-arvo. Kaikilla on iästä ja sukupuolesta riippumattomat mahdollisuudet toimia johto- ja esihenkilötehtävissä. Esihenkilöistämme 51 prosenttia on naisia.
 • Joustavat työsuhteet ja työpaikan perheystävällisyys. ISS:llä on mahdollisuus osa-aikaisiin työsuhteisiin sekä joustaviin työaikoihin, elämäntilanteen mukaisesti.
 • Tasapuoliset ja kattavat koulutusmahdollisuudet. Käytössämme on MyLearning-koulutusjärjestelmä, joka toimii mobiilisti ja tuo muun muassa ISS:n verkkokoulutukset jokaisen työntekijän ulottuville. Vuonna 2022 tutkintotavoitteisessa koulutuksessa oli lähes 300 ISS:läistä ja ammatilliseen tutkintoon valmistui 180 henkeä.
Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
 • Vakaa ja turvallinen työpaikka kaikille. Työllistämme ammattilaisia 100:sta eri kansallisuudesta. Ammattilaistemme ikä vaihtelee 16 ja 76 vuoden välillä. Rekrytoinnissa kohtelemme kaikkia hakijoita tasavertaisesti.
 • Työturvallisuus. Tapaturmia sattui 24 kappaletta miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. Poissaoloon johtaneista tapaturmista kertova LTIF-lukumme on 7,5. Turvallisuushavaintoja teimme 28 289 eli 3,6 havaintoa per ISS:läinen.
 • Innovaatiot. Innovoimme kaikilla tasoilla – uusien työtapojen käyttöönotosta digitaalisiin ratkaisuihin. Keräämme kiinteistöistä yhä monimuotoisempaa dataa, ja tekoälyn tekemän analyysin avulla voimme tehdä kiinteistöissä ennakoivia toimenpiteitä ja optimointia. Tämä parantaa palveluamme, kiinteistöjen energiatehokkuutta ja kiinteistön käyttäjien hyvinvointia.
 • Materiaalitehokkuus. Panostamme resurssien tehokkaaseen käyttöön niin energian kuin materiaalien käytössä, jätteiden minimointiin sekä kierrätykseen sopivien materiaalien uusiokäyttöön.
Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
 • Yhtäläiset työmahdollisuudet kaikille. Työllistämme maahanmuuttajia ja erityisryhmien edustajia. ISS:llä työskentelee ammattilaisia sadasta eri kansallisuudesta. Vuonna 2022 jatkoimme yhteistyötä Startup Refugees -järjestön kanssa maahanmuuttajien työllistämiseksi.
 • Tasapuoliset työelämän oikeudet. Yhdessä työterveyshuollon kanssa panostamme työkykyjohtamiseen. Tilapäisten työjärjestelyiden käyttö on vakiintunut toimintatapa koko ISS:llä sairauspoissaolojen sijaan. Tavoite- ja kehityskeskustelut pidetään kaikille ISS:läisille, ja ne toteutuivat vuonna 2022 toimihenkilöiden osalta 100-prosenttisesti.
Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
 • Raaka-aineiden valinta ja jäljitettävyys. Raaka-ainevalinnoilla ja modernilla reseptiikalla uudistamme kulutus- ja makutottumuksia ja edistämme vastuullisten raaka-aineiden päätymistä osaksi arjen ruokarutiineja. Käytämme kotimaista lähiruokaa, sesonkituotteita, luomuruokaa sekä erilaisia sertifioituja raaka-aineita. Käyttämämme liha- ja maitotuotteet ovat 100-prosenttisesti kotimaisia.
 • Ruokahävikin minimointi. Ruoan valmistuksessa syntyvää ruokahävikkiä minimoidaan ammattikeittiöille kehitetyillä sovelluksilla.
 • Kemikaalivapaa siivous jo vuodesta 2018. Ultrapuhtaalla tai otsonoidulla vedellä, koneilla ja mikrokuituliinoilla, ilman puhdistusaineita toteutettava siivous on muuttanut koko alan perinteistä tapaa tuottaa siivouspalveluita. Käyttäessämme puhdistusaineita suosimme 100-prosenttisesti kasvipohjaisia elintarviketeollisuuden sivutuotteista valmistettuja puhdistusaineita.
 • Vedenkulutuksen minimointi. Pyrimme jatkuvasti kaikessa toiminnassamme tehokkaaseen vedenkäyttöön. Resurssitehokkaiden i-mop-yhdistelmäkoneiden käytön ansiosta ISS Suomi on säästänyt vuosina 2017–2022 yli 13 miljoonaa litraa puhdasta vettä. Olemme lahjoittaneet saman määrän puhdasta juomavettä Future Cleaning Technologiesin toimesta Made Blue -organisaatiolle kehitysmaihin.
 • Vastuullinen hankinta. Kilpailutusprosessimme on läpinäkyvä ja jäljitettävä. Kaikkien toimittajiemme tulee hyväksyä yritysvastuudokumenttimme ja sitoutua niihin jo tarjousvaiheessa. Tuotteiden valinnassa huomioimme ympäristömerkinnät sekä uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden käytön.
Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
 • Hiilineutraalius. Olemme asettaneet Suomessa tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2035. Globaalisti ISS-konserni tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä.
 • Hiilijalanjälkilaskenta. Olemme toteuttaneet vuosittain palveluidemme hiilijalanjälkilaskennan vuodesta 2019 alkaen. GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin perustuva laskenta toteutetaan yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa.
 • Ilmastonmuutoksen hillintä. Vuonna 2022 teimme noin 6 100 havaintoa ja toimenpide-ehdotusta asiakkaidemme taloteknisten järjestelmien käyttö- ja energiankulutuksen kehittämiseksi. Energianhallintakeskuksessamme oli kiinni noin 2 200 rakennusta ja lähes 37 000 yksittäistä laitetta vuonna 2022.
 • Päästöjen vähentäminen. Sertifioidulla ISO 50001 -energianhallintajärjestelmällämme pyrimme energiatehokkuuden järjestelmälliseen ja jatkuvaan parantamiseen.
 • Kiertotalousratkaisut. Ympäristö- ja jätehuoltopalveluilla vaikutamme positiivisesti asiakkaidemme kierrätysratkaisuihin.
 • Luomme kestävää ruokakulttuuria. Kehitämme jatkuvasti reseptiikkaa lihatuotteiden käytön vähentämiseksi. Käytämme vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita ja suosimme lähiruokaa.
 • Koulutus ja viestintä. Vastuullisuus näkyy omana teemanaan ISS Suomen strategiseen suunnitelmaan pohjautuvassa sisältösuunnitelmassa. Syyskuussa 2022 osallistuimme Maailman siivouspäivään, jolloin käynnistimme myös oman perinteisen ympäristökampanjaviikkomme. Lokakuussa ilmoittauduimme mukaan Astetta Alemmas -energiansäästökampanjaan.
Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin. Rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. ISS panostaa toimintansa vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä ehkäisee systemaattisesti korruptiota ja harmaata taloutta. Työn tarjoaminen eri väestöryhmille vahvistaa yhteiskunnallista osallisuutta ja lisää yhteiskuntarauhaa.
 • Eettiset ja läpinäkyvät toimintatavat. Noudatamme ISS-konsernin terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatujohtamisjärjestelmää (HSEQ Management System) ja ISS Palveluiden toimintajärjestelmää. Toimintaohjeissamme on kuvattu laadunhallinta ja sen kehittäminen ISO 9001 -standardin mukaisesti.
 • Korruption ehkäisy. ISS vastustaa korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan. ISS:n eettiset periaatteet ja ohjeistus (Code of Conduct) painottavat kilpailulainsäädännön vaatimusten mukaista ja korruptionvastaisten toimintatapojen ehdotonta noudattamista kaikessa toiminnassa. Kaikki ISS:n laajennetun johtoryhmän jäsenet ovat suorittaneet konsernin lahjonnan vastaisen koulutuksen ja kilpailuoikeudellisen koulutuksen.
 • Vastuullinen hankinta. Kaikki toimittajamme kuuluvat Vastuu Groupin Luotettava kumppani -palveluun. Hyödynnämme sähköisiä järjestelmiä kilpailutuksesta tilaukseen saakka, mikä tekee hankintaprosessistamme läpinäkyvän ja jäljitettävän. Suurimmille toimittajille määriteltyjä KPI-mittareita ovat muun muassa toimitusvarmuus ja reklamaatioiden määrä.
 • Sidosryhmäyhteistyö. Vuonna 2022 jatkoimme yhteistyötä muun muassa Startup Refugees -järjestön kanssa. Jatkoimme kumppanuutta myös muun muassa i-Teamin kanssa, jonka yhdistelmäkone i-mop on yksi siivouspalvelumme vastuullisista valinnoista.
 • Yhteiskuntarauhan tukeminen. ISS on yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista. Henkilöstömme on monimuotoinen: osaajamme tulevat eri kulttuuri- ja osaamistaustoista. Työllistämme Suomessa 100:n eri kansallisuuden edustajia.

1.10 Vastuullisuusohjelma

ISS:n vastuullisuusohjelma kokoaa päivitetyt vastuullisuuslupauksemme ja -tavoitteemme sekä keskeiset keinot niiden saavuttamiseksi. Lisäksi ohjelmassa määritellään keskeiset mittarit toiminnan ja tavoitteiden edistymisen seuraamiseksi. Ohjelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Vastuullisuusohjelman esitystyyli on uudistettu, joten tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset edellisvuosiin nähden.

Henkilöstö
Tavoite 2022
Tilanne 2022
Toimenpiteet 2023
Status
Tapaturmataajuus (Lost Time Injury Frequency)
Tavoite 2022 4,9
Tilanne 2022 7,5
Toimenpiteet 2023 Ennakoivan turvallisuustyön konseptia muokataan sopimaan entistä paremmin ISS:n tapaan toimia ja organisoitua.
Status
Sairauspoissaoloprosentti
Tavoite 2022 4,5
Tilanne 2022 5,2
Toimenpiteet 2023 Sairauspoissaolojen johtaminen on liiketoimintojen strategian yksi must-win-battle vuonna 2023. Prosesseja tarkennetaan ja hiotaan edelleen liiketoimintojen ja työterveyshuollon kanssa.
Status
Henkilöstön tyytyväisyys
Tavoite 2022 Henkilöstökyselyn toteuttaminen kahden vuoden tauon jälkeen.
Tilanne 2022 Kysely toteutettiin syksyllä 2022. Suositteluindeksi on eNPS 11. Vastanneista 86 prosenttia on tyytyväisiä ISS:ään työpaikkana.
Toimenpiteet 2023 Henkilöstökysely toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2024.
Status
Ympäristö
Tavoite 2022
Tilanne 2022
Toimenpiteet 2023
Status
Ruokahävikin minimointi
Tavoite 2022 Tavoitteemme on vähentää hävikki puoleen nykyisestä vuoteen 2027 mennessä.
Tilanne 2022 Baseline-määrittely, hävikkiraportoinnin laajuuden ja laadun kehittäminen, uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton aloittaminen, 6 valtakunnallista hävikkikampanjaa.
Toimenpiteet 2023 Hävikin johtamisen ja hallinnan edelleen kehittäminen: raportoinnin ja datan hyödyntäminen päivittäisjohtamisesssa, parhaiden käytäntöjen ja työkalujen jakaminen, uuden tuotannonohjausjärjestelmän 100 % käyttöönotto, 4 valtakunnallista hävikkikam panjaa.
Status
Autojen CO2-päästöt
Tavoite 2022 Hiilineutraaliustavoite 2030 (Scope 1 ja 2)
Tilanne 2022 Sähköautoilla ajettujen kilometrien määrän kasvu lähes 50 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Toimenpiteet 2023 Sähköautojen määrän lisääminen, latausinfran laajentaminen yhdessä vuokranantajien ja asiakkaiden kanssa.
Status
Yhteiskunta
Tavoite 2022
Tilanne 2022
Toimenpiteet 2023
Status
Verojalanjälki
Tavoite 2022 Tuemme yhteiskunnan hyvinvointia muun muassa maksamalla veroja.
Tilanne 2022 ISS:n verojalanjälki vuonna 2022 oli yhteensä 148,5 miljoonaa euroa.
Toimenpiteet 2023 Yhtenä Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista olemme edelleen myös merkittävä veronmaksaja.
Status
Hankintaketjun vastuullisuus
Tavoite 2022 Huomioimme kumppanin liiketoiminnan ja tuotteiden laadun, logistiset kanavat sekä turvallisuusnäkökohdat. Toimittajien edellytetään kuuluvan Vastuu Groupin Luotettava kumppani -palveluun.
Tilanne 2022 ISS huomioi kaikissa tarjouspyynnöissä vastuullisuusnäkökohdat muun muassa pyytämällä tietoja ympäristösertifikaateista ja ympäristömerkityistä tuotteista sekä tähtää vastuulliseen kuluttamiseen. Kaikissa alihankintasopimuksissa on huomioitu lakisääteiset ympäristö-, vastuullisuus- ja turvallisuusasiat.
Toimenpiteet 2023 Toimimme edelleen hankintakriteerien mukaisesti ja valvomme toimittajien laatua. Noudatamme ISS-konsernin Global Supplier Vetting -käytäntöä.
Status
Eettiset toimintaperiaatteet
Tavoite 2022 Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ISS:n eettiset periaatteet. Myös kumppaneiden ja toimittajien tulee sitoutua noudattamaan menettelytapasääntöjä (Code of Conduct).
Tilanne 2022 ISS:läiset suorittavat aiheeseen liittyvät koulutukset verkkokoulutusjärjestelmä MyLearningissä perehdytyksen yhteydessä ja säännöllisesti. Toimittajat tutustuvat ISS:n verkkosivuilla menettelytapasääntöihin ja hyväksyvät ne.
Toimenpiteet 2023 Jokaiselta ISS:läiseltä ja toimittajalta edellytetään edelleen menettelytapasäännön tuntemista ja siihen sitoutumista.
Status