ISS yritysvastuuraportti 2023

Me olemme oikeilla jäljillä

Teemme maailmasta toimivan luomalla tiloja, joissa on hyvä olla.

Lue, kuinka me luomme kestävää hyvinvointia.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

ISS Suomi on sitoutunut toiminnallaan tukemaan erityisesti kuutta kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDGs). Tavoitteet ovat yhteneväiset koko ISS-konsernin kanssa.

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

ISS tarjoaa työntekijöilleen tasa-arvoisen ja perheystävällisen työpaikan.

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

ISS Suomi tarjoaa vakaan ja turvallisen työpaikan 8 000 työntekijälle. ISS työllistää kaikenikäisiä osaajia, 16-vuotiaista 76-vuotiaisiin. Työmahdollisuuksia tarjotaan myös vajaatyökykyisille.

Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.

Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.

ISS Suomen työllistävät ammattilaiset edustavat 107:ää eri kansalaisuutta. Kaikilla ISS:n työntekijöillä on tasapuoliset työelämän oikeudet.

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

ISS:n ratkaisut lisäävät energia- ja materiaalitehokkuutta sekä vähentävät kemikaalien käyttöä. Ravintolapalveluissa panostetaan ruokahävikin minimointiin.

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

ISS minimoi muun muassa toimintansa logistiikkaratkaisujen päästöt sekä ruoantuotannon ilmastovaikutukset. Lisäksi palvelutarjonnassa huomioidaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä henkilökunnan ja asiakkaiden koulutus.

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin. Rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. ISS panostaa toimintansa vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä ehkäisee systemaattisesti korruptiota ja harmaata taloutta. Työn tarjoaminen eri väestöryhmille vahvistaa yhteiskunnallista osallisuutta ja lisää yhteiskuntarauhaa.

Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin. Rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

ISS panostaa toimintansa vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä ehkäisee systemaattisesti korruptiota ja harmaata taloutta. Työn tarjoaminen eri väestöryhmille vahvistaa yhteiskunnallista osallisuutta ja lisää yhteiskuntarauhaa.